Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

CENTAR ZA E-UČENJE

U siječnju slavljeničke 2021. godine predstavljamo Centar za e-učenje

Centar za e-učenje

Slika: Prva ekipa CEU

Centar za e-učenje Srca je danas nacionalni centar za podršku u implementaciji e-učenja u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Centar je osnovan prije 13 godina, svečanim otvorenjem 10. prosinca 2007. godine. Centar je uspostavljen na prijedlog Uprave Srca, a uspostava Centra potaknuta je aktivnostima i ostvarivanjem jednog od temeljnih ciljeva Tempus projekta Eqibelt. Centar za e-učenje Srca uspostavljen je kao središnje mjesto za sustavnu implementaciju i podršku e-učenju na Sveučilištu. Temeljne funkcije Centra za e-učenje su, uz promociju e-učenja i poticanje primjene novih tehnologija u obrazovanju, povezivanje stručnjaka, nastavnika i studenata zainteresiranih za e-učenje u aktivnu mrežu za razmjenu znanja i iskustava te omogućavanje i pomoć pri uporabi alata za e-učenje nastavnicima i studentima. Centar za e-učenje Srca obavlja i poslove sveučilišnog Ureda za e-učenje, kontinuirano radi na sustavnoj implementaciji e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i realizaciji Strategije e-učenje Sveučilišta u Zagrebu (2007. - 2010.) godina te Strategiji studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014. - 2025.).

Jedna od prvih aktivnosti Centra bila je uspostava i održavanje sustava za e-učenje, kao opće dostupne zajedničke platforme za e-učenje. Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra kontinuirano radi na podršci nastavnicima, studentima i ustanovama u primjeni novih tehnologija u obrazovnom procesu te promiče, potiče i širi informaciju o e-učenju pomoću mreže e-učenja, u koju su uključeni predstavnici za e-učenje sastavnica Sveučilišta, nastavnici, studenti i svi zainteresirani za e-učenje.

Sveučilišna platforma za e-učenje Merlin

Centar održava i razvija središnji sveučilišni sustav za e-učenje Merlin, na kojemu svi sveučilišni nastavnici i visokoškolske ustanove mogu besplatno otvoriti virtualne kolegije. Sustav za e-učenje Merlin temelji se na sustavu otvorenog koda Moodle, a uspostavljen je u jesen 2007. godine. Danas sustav Merlin čini virtualno okruženje za učenje, a korisnicima su, osim sustava za e-učenje, dostupni e-portfolio sustav i sustavi za webinare (online komunikacija i nastava u realnom vremenu).
Sustav za e-učenje Merlin povezan je sa sustavom ISVU. Merlin je danas najveće i najmodernije virtualno okruženje za e-učenje u visokom obrazovanju, a godišnje se na njemu otvori oko 20.000 e-kolegija koje izvodi preko 9.000 nastavnika za skoro 90.000 studenata s gotovo svih visokih učilišta u Hrvatskoj.


Slika: CEU tim 2021. godine

Nacionalni centar za podršku e-učenju u visokom obrazovanju

Tijekom godina i druge ustanove prepoznaju kvalitetu i stručnost Centra za e-učenje te počinju koristiti sustav Merlin, a sve više nastavnika traži podršku u radu s e-učenjem i njegovom implementacijom u nastavu.

Danas Centar za e-učenje pruža podršku u implementaciji e-učenja u visokom obrazovanju na nacionalnoj razini, a osim dostupnih alata i tehnologija e-učenja, velika pažnja se posvećuje podršci nastavnicima i studentima. Centar za e-učenje nastoji korisnicima osigurati sustavnu i kvalitetnu podršku u primjeni novih tehnologija u obrazovnom procesu putem helpdeska i konzultacija, a pripremljeni su i tečajevi (učionički i online), radionice i priručnici za nastavnike i studente te su izrađene animacije o radu s pojedinim sustavima.

U Centru ćemo posebno pamtiti 2020. godinu kada su zbog pandemije COVID-19 zatvorene škole i fakulteti. Visokoškolske ustanove prelaze na nastavu online i traže pomoć i podršku od Centra za e-učenje. Tim Centra za e-učenje odgovorio je na više od 14.000 upita od ožujka i ni jedan nastavnik ni student nije ostao bez promptnog i kvalitetnog odgovora iako je u nekim trenucima to bio izazov. Uz online tečajeve i niz uputa koje je Centar za e-učenje pripremio, nastavnici su najviše koristili podršku putem telefona pa su neki upiti prerasli u podulje telefonske konzultacije. Nakon uhodavanja s nastavom u online okruženju, na red su došli i online kolokviji i ispiti. I tom prilikom Centar za e-učenje osigurao je niz preporuka i uputa za nastavnike, uz već postojeće online tečajeve koji se koriste puno više nego prije. Sustavna podrška koju smo gradili ovih 13 godina pokazala se u ključnom trenutku dobrom, kvalitetnom i održivom.

Uz to, Centar je vrlo aktivan u diseminaciji informacija i okupljanju korisnika i svih zainteresiranih za e-učenje u interaktivnu mrežu, pa tako održavamo tradicionalna događanja kao što su Moodlemoot, Tjedan Centra za e-učenje ili Dan e-učenja. Isto tako Centar za e-učenje Srca aktivno djeluje i međunarodno predstavljajući svoje rezultate na konferencijama, sudjelujući na međunarodnim projektima ili razmjenjujući iskustva s kolegama.

U početku tim Centra za e-učenje činila su tri stalno zaposlena djelatnika Srca, a danas tim Centra broji dvanaest zaposlenika koji aktivno i stručno promišljaju kako osigurati kvalitetnu i  sveobuhvatnu podršku svima u sustavu visokog obrazovanju u implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces. Brojni sadržaji za nastavnike, ali i studente i ustanove dostupni su na web-stranicama Centra za e-učenje.

Sustav za e-učenje Merlin nekad i danas

U prvoj godini postojanja na sustavu Merlin bilo je 30 e-kolegija i oko 1000 korisnika sa Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom godina, sve je više visokoškolskih ustanova i nastavnika koji otvaraju virtualni prostor i e-kolegije na sustavu Merlin, a time raste i broj studenata te broj aktivnosti kao što su zadaće, samoprovjere znanja, testovi te broj postavljenih različitih nastavnih materijala pa sustav raste i razvija se. Posebna pažnja obraća se na potrebe nastavnika pa se razvijaju i različiti moduli i plug-inovi koji im pomažu u radu na svojim e-kolegijima.

Povećanje broja korisnika izravno je utjecalo na hardverske postavke sustava pa je tako sam sustav proširen i nadograđen u više navrata. Količina korisničkih podataka jedan je od zanimljivih podataka koji pokazuje rad na sustavu. Od početka ove akademske godine (1. listopada 2020.) u sustav za e-učenje Merlin postavljeno je 113.838 datoteka, 19.809 poveznica i 17.422 stranice. U e-kolegijima se kao alati za komunikaciju koriste forum, dosad ih je otvoreno 28.300, te 575 aktivnosti chat, zadano je preko 13.500 aktivnosti zadaća te su studenti do danas predali njih 232.033. Do sada je u sustavu za e-učenje održano 3.650 testova (što za provjeru znanja što za samoevaluaciju), a riješeni su 201.869 puta. (podaci na dan 23.11.2020)


Uz to važno je napomenuti da se za svaku novu akademsku godinu priprema nova inačica sustava Merlin koja prati i najnovije inačice sustava Moodle na kojem se temelji. Postojeće inačice za akademske godine idu u arhivu i još pet godina su dostupne nastavnicima koji mogu postojeće nastavne materijale prebaciti u nove kolegije, a studenti imaju mogućnost tijekom cijelog studija pristup svim e-kolegijima i nastavnim materijalima. Novu inačicu sustava Merlin uvijek prate i priručnici za rad sa sustavom, tečajevi te prve pomoći i animacije kako bi se korisnici što lakše snašli u radu na sustavu. Prvi priručnik za rad sa sustavom Merlin imao je stotinjak stranica. Višegodišnjom nadogradnjom sustava i priručnik je postajao sve većeg obima što je postalo problem i za održavati, ali i korisnicima za koristiti. Stoga je priručnik postavljen u online inačicu koja je pretraživa i koja se može ispisati u dijelovima kako bi korisnicima bilo što jednostavnije naći ono što traže.

Je li bilo kakvih preokreta na usluzi?

 • Zatvaranje škola i fakulteta u ožujku uzrokovano pandemijom COVID-19 te masovni prelazak sustava visokog obrazovanja na online nastavu utjecalo je na veliko povećanje korištenja usluga Centra za e-učenje Srca. S istim resursima, trebalo je odgovoriti na sve izazove koje je povećani broj korisnika, najčešće početnika u virtualnom okruženju, tražio.
Slika: Zahvalnica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Neki od najboljih trenutaka koji pamtite?

 • U želji za razmjenom iskustava i suradnjom s kolegama iz Europe, Centar za e-učenje Srca prijavio se za organizaciju studijskog posjeta u okviru Transverzalnog programa u Programu za cjeloživotno učenje Europske unije. Uspješno su organizirani studijski posjeti dvije godine zaredom – 2012. i 2013. godie, a u posjetima je sudjelovalo ukupno 30 sudionika. Teme o kojima se raspravljalo bile su vezane uz e-učenje i podršku nastavnicima u implementaciji e-učenja u obrazovni proces.
 • 2016. godine Rudarsko geološko naftni fakultet dodijelio je Centru za e-učenje zahvalnicu za ostvarenu suradnju u podršci nastavnicima u implementaciji e-učenja u obrazovni proces.

A najlošiji?

Pa nemamo nekih loših trenutaka, nastojimo uvijek gledati pozitivno i učiti iz grešaka, ali ako treba neki izdvojiti onda bi to bili DDOS napadi u ožujku u trenutku prelaska na nastavu u potpunosti online. Prijave na sustav za e-učenje Merlin tada smo na tjedan dana morali ograničiti samo na korisnike iz Hrvatske, a s obzirom na to da se dosta studenata zbog pandemije vratilo kućama, što je za neke značilo u susjedne zemlje, nisu mogli pratiti nastavu. Teško nam je bilo što studenti nisu mogli pratiti nastavu. Inače je u timu uvijek živo i veselo, pršti idejama i optimizmom tako da i svaka loša situacija ubrzo nije tako strašna - kada se rješava u timu.

Koja ste događanja organizirali za svoje korisnike i suradnike?

Centar za e-učenje aktivno radi na promociji e-učenja i njegovih mogućnosti u obrazovnom procesu te diseminaciji informacija kao i na okupljanju i razmjeni informacija i ideja. Od samih početaka rada Centra aktivno radimo na organizaciji raznih događanja. Tu su bila popodnevna druženja ponedjeljkom Popodne@CEU; Tjedan Centra za e-učenje, Moodlemoot koji je s godinama prerastao u regionalno događanje, Sveučilišni dan e-učenja; Tjedan otvorenog obrazovanja....
Posebno bismo istaknuli da je Srce 2014. godine bilo domaćin EDEN konferencije, jedne od najvećih i najcjenjenijih europskih konferencija iz područja e-učenja.
Isto tako Srce i Centar za e-učenje su se aktivno uključili u organizaciju Studijskih posjeta u okviru Programa za cjeloživotno učenje Europske unije kao i u Erasmus+ dolaznu i odlaznu mobilnost nenastavnog osoblja, a zbog visoke stručnosti zaposlenika Centra i kvalitetne organizacije rada česti su i drugi posjeti kolega iz zemalja Europske unije.

Podsjetite se nekih najboljih suradnji.

 • Centar za e-učenje surađuje s mnogim visokoškolskim ustanovama, uredima za potporu e-učenju na fakultetima kao i nastavnicima. Suradnja se uvijek odvija u pozitivnom ozračju, a s pojedinim nastavnicima i kolegama to je preraslo u dugogodišnju suradnju i zajednički rad s ciljem osiguranja što bolje podrške nastavnicima i studentima u radu s digitalnim tehnologijama. Od samih početaka velika nam je želja bila ostvariti kvalitetnu suradnju s predstavnicima za e-učenje na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. S nekima od tih nastavnika, dugogodišnja suradnja prerasla je i u prijateljstvo, teško je nabrojati sve, a ovdje bismo ipak izdvojili: prof. dr. sc Vesnu Babić s Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Zorana Lukovića s Agronomskog fakulteta, doc. dr. sc. Marka Vucelju sa Šumarskog fakulteta, Darka Grabara i Igora Balabana s Fakulteta organizacije i informatike.
 • Kao posebno lijepu suradnju istaknuli bi rad na ESF projektu Target koji je vodio Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Ponosni smo i na sudjelovanju u ABCtoVLE Erasmus+ projektu kao jedina ustanova koja nije sveučilište, ali smo prepoznati kao vrijedan i kvalitetan partner.
 • U više navrata surađivali smo s nekoliko vodećih europskih sveučilišta, a izdvojili bismo Centar za e-učenje Sveučilišta u Portu, Portugal i Centar za inovativne studije Vytatus Magnus University, Litva.

Puno komunicirate s korisnicima. Koja su najčešća pitanja?

Upiti su ili jednostavni poput:

 • Studenti: Kako mogu upisati e-kolegij? Kako mogu dobiti obavijesti iz e-kolegija na e-mail?
 • Nastavnici: Kako upisati studente? Kako prebaciti postojeće materijale iz drugih/prošlogodišnjih e-kolegija?

Ili istraživački:

 • Kako odrediti izračun svih ocjena u sustavu, ali i ocjena ostvarenih izvan sustava Merlin. Kako izraditi pitanje koje bi funkcioniralo na način da….

Sigurno ima i zabavnih ili neobičnih pitanja? 😊

 • Svako koje započinje: Kako moja kćer/sin😊
 • Cijeli CEU tim dobio je poziv na večeru u Dubrovniku, na račun jednog nastavnika koji je bio vrlo zahvalan za našu pomoć.

Malo statistike