Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

CRTICE IZ PROŠLOSTI

Odabrani trenuci

Povodom 50 godina djelovanja i rada Srca donosimo pregled odabranih važnih trenutaka od osnivanja do danas. Odaberite desetljeće ili kategoriju i kročite u djelić naše povijesti.

1971

Osnivanje Sveučilišnog računskog centra

Na Sveučilištu u Zagrebu niz je godina sazrijevala ideja o stvaranju Sveučilišnog računskog centra. Prvi konkretan prijedlog javio se još 1968. godine, a 1970. godine formirana je na Elektrotehničkom fakultetu radna grupa s ciljem izrade idejnog projekta...

Vidi više

1972

Prvi tečajevi

Od same ideje o osnivanju Srca bilo je jasno da je, uz nabavu i razvoj opreme, obrazovanje stručnjaka za korištenje računala jedan od najvećih prioriteta. Stoga su se prvi tečajevi u organizaciji Srca održali već 1972. godine...

Vidi više

1974

Prva konferencija Srca, Kompjuter na sveučilištu

Prva konferencija Srca održana je davne 1974. godine u Zagrebu, a bila je vezana uz početak rada u Srcu najvećeg računalnog sustava u ovom dijelu Europe UNIVAC 1110. Dolazak za ta vremena uistinu računalnog diva, predodredio je i originalni naziv konferencije...

Vidi više

1974

Useljenje u novu zgradu Srca u Marohnićevoj ulici (tada Engelsova bb)

Srce je započelo svoj rad na privremenoj lokaciji u Savskoj 16, ali je paralelno s tim započelo projektiranje i izgradnja posebne zgrade za Srce. Odabrana je lokacija u Trnju na današnjem Prisavlju (tada Šetalište Karla Marxa / Engelsova ulica), na samom južnom kraju tzv. Sveučilišne aleje...

Vidi više

1974

UNIVAC 1110 i mreža terminala

Na javnom stručnom savjetovanju održanom 18. lipnja 1971. godine u potpunosti je podržan idejni projekt i raspisan je natječaj za javno prikupljanje ponuda za isporuku i montiranje „elektroničkog računskog sistema“. Sveučilište je za izbor opreme imenovalo Tehničku komisiju sastavljenu od dvanaest stručnjaka iz tadašnje Jugoslavije...

Vidi više

1974

Projekt COST-11

Aktivnosti umrežavanja u Srcu započele su 1974. kad je Srce pristupilo europskom projektu COST 11 (kratica francuskog naziva adekvatna engleskom nazivu European Cooperation in the field of Science and Technical Research), točnije jednom od projekata COST..

Vidi više

1979

SIZIF – Sistem znanstvenih informacija Hrvatske

Krajem sedamdesetih godina počelo je uspostavljanje velikih baza podataka za potrebe sustava znanosti u Hrvatskoj. Jedne od prvih bile su Centralni katalog periodika (CKP) i Bibliografija znanstvenih radnika (BRZR) nastale suradnjom Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu...

Vidi više

1980

UNIVAC 1100, IBM 4341

Prvi sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka na kojem se radilo u Srcu bio je CA-UNIVERSE, implementiran na računalu IBM 4341 pomoću kojeg je bio realiziran projekt ISUO (Informacijski sustav usmjerenog obrazovanja).

Vidi više

1981

OER – Osmojezični enciklopedijski rječnik

1981. godine Srce i Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" (tada još Jugoslavenski leksikografski zavod) započeli su zanimljiv i zahtjevan projekt izrade osmojezičnog enciklopedijskog rječnika (OER) primjenom raspoložive informacijske tehnologije...

Vidi više

1981

Organizirani seminari o primjeni metoda analize podataka

Od 1. siječnja 1981. godine Srce je implementiralo, testiralo, dokumentiralo i u svoju programsku biblioteku pohranilo veći broj makro programa pisanih u metajeziku SS. Svi programi bili su namijenjeni...

Vidi više

1984

Zimske olimpijske igre Sarajevo 1984 i sportski softver

Srce, koje je već tada iza sebe imao nekoliko godina uspješnih projekata vezanih uz izradu softvera za sportska natjecanja (krajem sedamdesetih bili su to informacijski sustavi za XIV. svjetsko padobransko prvenstvo 1978., Natjecanje u umjetničkom klizanju - Zlatna pirueta Zagreb 1978...

Vidi više

1984

Uspostavljena veza između Srca i EARN-a

U Europi je nakon eksperimentiranja s mrežom EIN 1984. godine uspostavljena mreža EURONET odnosno EARN (European Academic Research Network), mreža koja je služila za povezivanje akademskih računalnih centara Europe i pružala „gateway” prema SAD-u...

Vidi više

1988

Prvi tečajevi za korisnike osobnih računala

Nastava Srca u osamdesetima je bila posvećena aktualnim programskim jezicima, te korištenju programskih paketa za specifične matematičke, statističke i druge obrade podataka. Nastavnici su uglavnom bili informatičari zaposlenici Srca s teorijskim i praktičnim...

Vidi više

1989

YUNET, YUNAC, RARE

Na području bivše Jugoslavije 1989. godine osnovana je organizacija za mreže YUNET, kasnije YUNAC. U tu su organizaciju uz Institut Jozef Štefan i Srce ušli Institut Energoinvesta iz Sarajeva i Elektrotehničkog fakulteta Beograd. Organizacija je imala predsjednika i upravni odbor..

Vidi više

1990

Srce ostvarilo prvu BITNET vezu

BITNET (Because It's Time Network) je računalna mreža nastala u USA u svibnju 1981. godine međusobnim povezivanjem računala na City University of New York (CUNY) i Yale University. Godinu i pol nakon toga, BITNET se već bio proširio do Kalifornije i uključivao je dvadesetak institucija....

Vidi više

1991

Međunarodna konferencija ITI

Information Technology Interfaces ime je pod kojim se međunarodna konferencija Srca održavala od 1991. godine pa sve do posljednjeg, jubilarnog 35. održavanja 2013. godine. ITI je nastavak konferencija koje su se do tada održavale pod imenom KOMPJUTER NA SVEUČILIŠTU od 1974. godine (u Cavtatu od 1980.)...

Vidi više

1991

Helpdesk Srca

Helpdesk Srca, kakav je danas - središnje mjesto za pružanje prve razine podrške korisnicima Srca, započeo je s radom 1991. kao slijednik dotadašnje konzultantske Službe za korisnike Srca..

Vidi više

1992

Internet u Hrvatskoj

17. studenoga 1992. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu službeno je puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža, utemeljena na IP protokolu i njezina poveznica na globalnu mrežu internet. Taj se dan i službeno računa kao dan kad je internet zaživio u Hrvatskoj....

Vidi više

1992

Cjelovita podrška u uporabi internetskih servisa

Nakon uspostave interneta u Hrvatskoj od 1992. godine postojala je potreba za odgovarajućim obrazovanjem zajednice u području uporabe mrežnih servisa i sustava. U razdoblju od 1992. do danas Srce je u tu svrhu pripremilo brojne priručnike i upute te održavalo brojne tečajeva...

Vidi više

1992

IBM-ova akademska inicijativa

Akademska inicijativa IBM-a (1992. - 1995.) bila je jedna je od aktivnosti poznatog svjetskog proizvođača računala i programske podrške s namjerom podizanja informatičke razine društva, a sastojala se od davanja na uporabu računalne opreme i potrebne programske....

Vidi više

1992

Prvi mrežni servisi: javno računalo, gopher, usenet, www

1992. godine u Srcu je zaživjela usluga Javno računalo. Na javnom su računalu korisničke račune dobivali članovi akademske zajednice, ali i svi ostali građani RH. U Srcu su na javnim terminalima tijekom 24 sata mogli pristupati internetu: koristiti elektroničku ....

Vidi više

1993

Vršna .hr domena

1993. godine Hrvatska je dobila vršnu .hr domenu. Time su stvorene pretpostavke za prisutnost Hrvatske u virtualnom svijetu....

Vidi više

1995

Prva ATM veza brzine 155 Mbps

Prvu ATM vezu brzine 155 Mbps stručnjaci Srca uspostavili su između Srca i Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 1995. godine.....

Vidi više

1998

Tečajevi za inženjere računalnih sustava

Uočavajući potrebu za strukturiranim obrazovanjem sistemskih inženjera, Srce je za potrebe CARNet-a 1998. godine pripremilo zaokružen skup tečajeva pod nazivom "Tečajevi za inženjere računalnih sustava"...

Vidi više

2000

Croatian Internet eXchange (CIX)

Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa (Internet eXchange Point - IXP). CIX je osnovan 8. rujna 2000. godine potpisivanjem Memoranduma...

Vidi više

2001

Obnova zgrade i računalne hale Srca

Srce i CARNET (koji je dogovorno, nakon osnivanja ustanove CARNET 1995. godine stekao privremeno pravo korištenja dijela zgrade Srca) 2001. su godine polazeći od zajedničkih interesa...

Vidi više

2001

Sustavno uveden Linux na mrežne poslužitelje akademske zajednice

Prijatelj otvorenih sustava još od početka devedesetih godina, Srce je 2001. godine sustavno uvelo Linux na produkcijske mrežne poslužitelje akademske zajednice u Hrvatskoj....

Vidi više

2001

Informacijski sustav visokih učilišta

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) je složeni informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s praćenjem tijeka studiranja studenata na visokim učilištima u Hrvatskoj...

Vidi više

2002

U Srcu prvo međunarodno čvorište paneuropske akademske mreže GÉANT

U travnju 2002. godine potpisivanjem ugovora o udomljavanju GÉANT čvorišta - PoP-a (Point of Presence) između Srca i tadašnje međunarodne organizacije DANTE, u Srcu je uspostavljeno prvo međunarodno čvorište paneuropske akademske mreže GÉANT...

Vidi više

2002

Srce preuzelo razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane

U lipnju 2002. godine obavljena je službena primopredaja poslova Centra za autorizaciju prava (CAP) Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP) između Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Ministarstva znanost..

Vidi više

2002

MWP -> 2004. HAW

Početkom 2002. godine stručni je tim Srca započeo s pripremama za prvo mjerenje hrvatskoga prostora weba. Poticaj za ovaj projekt došao je kroz suradnju Srca i Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) na projektu „Nacionalni informacijski sustav knjižnica Republike Hrvatske - NISKA”. U okviru II. faze ovoga projekta i zadatka pod nazivom..

Vidi više

2002

Projekt European DataGrid

DataGrid inicijativu pokrenuo je CERN – Europska organizacija za nuklearna istraživanja iz Ženeve (Švicarska) s ciljem osnivanja velike mreže računala koja bi mogla međusobno razmjenjivati, pohranjivati i procesirati velike količine podataka u okvirima istog znanstvenog eksperimenta i računalne aplikacije..

Vidi više

2002

Uspostava MS-EDU centra, Cisco akademije i Linux akademije

U razdoblju od 2002. do 2004. godine u Srcu su uspostavljeni obrazovni centri u kojima su se stjecala znanja i vještine u skladu s profesionalnim standardima značajnijih IT organizacija. Tako je 2002. godine uspostavljen Obrazovni centar za Microsoftove tehnologije (MS-EDU centar) koji je započeo..

Vidi više

2002

Računalni klaster Isabella

Prvi računalni klaster, s 8 jednoprocesorskih čvorova, izgrađen je u Srcu u siječnju 2002. za potrebe projekta Ministarstva znanosti i tehnologije, s ciljem priključivanja Hrvatske europskom projektu DataGrid, koji je pokrenuo i vodio CERN...

Vidi više

2003

Giga CARNet

GigaCARNet bio je zajednički projekt CARNeta i Srca te najveći infrastrukturni projekt na CARNet mreži još od uvođenja ATM tehnologije 1997. godine. U okviru projekta Hrvatska akademska i istraživačka mreža..

Vidi više

2003

Poliprojekt CRO-GRID

2003. godine počeo je poliprojekt CRO-GRID. Cilj mu je bio omogućiti znanstvenicima i istraživačima Hrvatske distribuirane resurse za napredna računanja. Srce je vodilo jedan od tri projekta unutar projekta CRO-GRID ..

Vidi više

2003

Projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova StuDOM

Zamisao o ustroju lokalnih računalnih mreža studentskih domova nastala je 2003. godine u Sveučilišnom računskom centru koji je ideju predstavio tadašnjem Ministarstvu znanosti i tehnologije pod imenom Projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova – StuDOM...

Vidi više

2004

Uspostava Ispitnog centra za ECDL i početak održavanja tečajeva usklađenih s programom ECDL

Potpisivanjem Ugovora o osnivanju i radu ECDL ispitnog centra 11. veljače 2004. godine između Srca i Hrvatskog informatičkog zbora (HIZ) Srce je postalo ovlašteni ispitni centar ...

Vidi više

2004

AAI@EduHr

AAI@EduHr je infrastrukturni, posrednički sustav čija je temeljna zadaća omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim...

Vidi više

2004

Virtualizacija u Srcu

Virtualizacijske tehnologije danas su temeljni dio računalne platforme na kojoj se grade podatkovni centri. Osim u nekim specifičnim primjenama, predstavljaju nezaobilazan dio računalne infrastrukture te prezentiraju mogućnosti osiguranja dostupnosti servisa, sigurnosti i integriteta podataka, ali i kontinuiteta...

Vidi više

2005

EQIBELT - početak e-učenja u Hrvatskoj

Međunarodni Tempus projekt “EQIBELT (engl. Education Quality Improvement by E-learning Technology) – Poboljšanje kvalitete obrazovanja tehnologijom e-učenja” pokrenut je 1. 9. 2005. godine i trajao je do 31. 1. 2009. godine...

Vidi više

2005

Mozvag

Mozvag je informacijski sustav za podršku procesima akreditacije, reakreditacije i vanjske neovisne periodičke prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje...

Vidi više

2005

Hrvatska povezana u eduroam

2005. godine stručnjaci Srca povezali su hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu u roaming sustav eduroam nakon što su od samog početka, 2003. godine, sudjelovali u njegovom testiranju i uspostavi najprije u Europi, a kasnije i u cijelom svijetu....

Vidi više

2006

Hrvatski jezični portal

Hrvatski jezični portal (HJP) zajednički je projekt nakladničke kuće Novi Liber i Srca. Hrvatski jezični portal, prva je i zasad jedina internetom distribuirana rječnička baza hrvatskoga jezika, besplatno je dostupan od lipnja 2006. godine....

Vidi više

2006

Ispitni centri

Nakon uspostave Ispitnog centra za ECDL 2004. godine, u Srcu je od 2006. do 2012. godine uspostavljeno niz ispitnih centara za stjecanje međunarodno priznatih certifikata iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije....

Vidi više

2006

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak je sustav koji, uz ulogu središnjeg portala za pristup znanstvenim i stručnim časopisima te časopisima za popularizaciju znanosti i kulture, omogućava uredništvima ....

Vidi više

2006

Prvi online tečajevi dostupni u sustavu za e-učenje

Srce je daleke 2004. godine započelo s pripremama za uvođenje e-učenja u svoje obrazovne programe, a taj se proces nastavio i u 2005. godini, kada je počeo rad na tri pilot-projekta udaljenog učenja. Krajem te godine u Srcu je eksperimentalno....

Vidi više

2006

Srce u projektu EGEE II

Projekt EGEE-II (engl. Enabling Grids for E-sciencE) je pokrenut 1. 4. 2006. u sklopu Šestoga okvirnog programa Europske unije (engl. 6th Framework Programme, FP6). Osnovni cilj projekta bio je uspostava europske grid infrastrukture kao potpore europskim znanstvenicima.....

Vidi više

2007

Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI)

Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI) predstavljala je cjelovitu raspodijeljenu računalnu okolinu, sastavljenu prvenstveno od računalnih (procesorskih) i podatkovnih (diskovnih i tračnih) sredstava, smještenih u zemljopisno raspodijeljenim sjedištima unutar Republike Hrvatske.....

Vidi više

2007

Osnivanje Centra za e-učenje, pokretanje sustava Merlin

Centar za e-učenje osnovan je s ciljem uvođenja i primjene e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. U okviru Centra za e-učenje koji je započeo s radom 2007. godine iste je godine uspostavljena i prva sveučilišna platforma za e-kolegije Merlin naslanjajući se na odredbe Strategije razvoje e-učenja....

Vidi više

2009

Nagrada "Otvorena informatika"

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HrOpen) i Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK) dodijelile su nagradu “Otvorena informatika” za 2008. godinu Sveučilišnom računskom centru.....

Vidi više

2010

Početak sustavne izgradnje podatkovne infrastrukture

Dvije tisućitih godina sve više jača svijest o podacima kao temelju modernog društva i modernih podatkovno intenzivnih znanosti. Počevši sustavno raditi na izgradnji podatkovnog sloj e-infrastrukture, Srce 2010. godine pokreće nekoliko usluga ...

Vidi više

2010

Srce članica nove organizacije EGI.eu

Organizacija EGI.eu (sadašnja EGI Foundation), osnovana je 8. veljače 2010. godine u Amsterdamu kao neprofitna organizacija s ciljem koordiniranja i upravljanja europskom grid infrastrukturom...

Vidi više

2010

Osnovni tečajevi Srca postali dostupni i polaznicima izvan akademske zajednice

Od same uspostave obrazovnih aktivnosti u Srcu 1971. godine, tečajevi su bili prvenstveno namijenjeni i gotovo isključivo dostupni članovima akademske zajednice. Prvih godina su polaznici tečajeva većinom bili nastavnici ili asistenti..

Vidi više

2011

MoodleMoot Hrvatska

MoodleMoot je konferencija namijenjena svima koji se bave sustavom Moodle - korisnicima, administratorima ili developerima te svima zainteresiranima za upoznavanje sa sustavom ili iskustvima korištenja. MoodleMoot se održava svake godine u preko 20 zemalja širom svijeta na kojima sudjeluje preko 5.000 sudionika uz više od 500 predavanja...

Vidi više

2012

Srce podržava „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu“

Prateći trendove, inicijative i događanja u svijetu, skupina profesionalca iz hrvatske akademske zajednice koja se niz godina bavi, susreće ili koristi informacijama u otvorenom pristupu (engl. Open Access) donijela je „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu...

Vidi više

2012

Cloud u Srcu

Srce je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u travnju 2012. uspostavilo dvije nove usluge po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing). Te dvije nove usluge su: Virtualni privatni poslužitelji (Virtual Private Server (VPS)) i Virtualne učionice i laboratoriji (Virtual Computing Lab (VCL)).

Vidi više

2014

Politika otvorenog pristupa

rujnu 2014. Srce je donijelo Politiku otvorenog pristupa kojom nastavlja ostvarivanje i operacionalizaciju načela i ciljeva otvorenog pristupa. Dokument se odnosi na rezultate djelovanja i poslovanja Srca u području istraživanja i implementacije informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i obrazovanja za uporabu tih tehnologija...

Vidi više

2014

Prvi online tečajevi Centra za e-učenje

Od samog osnutka Centra za e-učenje Srca, jedan je od njegovih glavnih ciljeva bio osigurati kvalitetnu i dostupnu podršku u primjeni alata i tehnologija e-učenja u nastavi, prvenstveno nastavnicima, ali i studentima...

Vidi više

2015

Obrazovni program za IT specijaliste edu4IT

Krajem 2015. godine Srce je započelo održavanjem programa obrazovanja namijenjenog IT-djelatnicima u obrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama iz sustava visokog obrazovanja, ali i svima onima koji žele svladati osnove administracije..

Vidi više

2015

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO), u vlasništvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), nastao je temeljem Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) donesenog u veljači 2013. godine .

Vidi više

2015

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji - Dabar

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućav...

Vidi više

2015

Uspostava sekundarnog podatkovnog centra Srca

Tijekom 2007. godine, u sklopu završetka prve faze uređenja bivše vojarne Borongaj, izgrađena je širokopojasna svjetlovodna okosnica kampusa Borongaj na koju su povezane lokalne mreže prvih sastavnica smještenih u Znanstveno-učilišnom kampusu..

Vidi više

2016

Portal "Srce i otvoreno obrazovanje"

Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna otvorenog obrazovanja 2016. godine Srce je uspostavilo mini-portal Srce i otvoreno obrazovanje na kojem se mogu pronaći obrazovni materijali koji su rezultat rada zaposlenika Srca..

Vidi više

2017

Stručna konferencija „Dani e-infrastrukture Srce – DEI“

Stručna konferencija „Dani e-infrastrukture Srce- DEI“ prvi put je kao konferencija održana 2017. godine, a nastala je na temelju uspješnih pojedinačnih jednodnevnih događanja koje je Srce organiziralo u prethodnom razdoblju za različite grupe svojih korisnika poput ..

Vidi više

2017

Informacijski sustav znanosti (CroRIS)

Informacijski sustav znanosti (CroRIS) se izgrađuje u sklopu strateškog projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP). Nositelj projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a Srce je partnerska ustanova zadužena..

Vidi više

2017

Povelja Republike Hrvatske

Odlukom predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar Kitarović, Srcu je 17. studenog 2017. godine dodijeljena Povelje Republike Hrvatske za osobite zasluge u uvođenju i popularizaciji interneta i internetskih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Povelju je u ime Sveučilišnog računskog centra primio ravnatelj dr. sc. Zoran Bekić...

Vidi više

2018

Počeo projekt HR-ZOO

Sredinom srpnja 2018. godine svečanim potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001 započeo je projekt HR-ZOO. ..

Vidi više

2018

Službeno pokrenut Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC)

EOSC (engl. European Open Science Cloud, EOSC) je nastao kao inicijativa Europske komisije da razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga podrži razvoj otvorene znanosti i inovacija, a time europskim ..

Vidi više

2019

CRO NGI postaje HTC Cloud

Krajem 2019. godine Srce je predstavilo novu uslugu HTC Cloud koja pruža konceptualno novu platformu za potrebe naprednog računanja i složenih analiza podataka, temeljenu na paradigmi računarstva u oblaku (engl. cloud computing)..

Vidi više

2019

Srce hrvatski nacionalni RDA čvor

Prva službena suradnja između Srca i organizacije RDA (Research Data Alliance) započela je 2017. godine kada je održan sastanak i rasprava hrvatskih istraživača s europskim ogrankom RDA. Riječ je o globalnoj organizaciji usmjerenoj...

Vidi više

2019

Softveri za provjeru autentičnosti radova

Etičnost u znanosti i obrazovanju duži je niz godina jedna od aktualnih tema na globalnoj razini, a kada je riječ o sustavnom pristupu otkrivanju plagiranja, kao važan element danas se ističu softveri za provjeru autentičnosti radova koji znatno olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti pojedinog rada.

Vidi više

2020

Započeli radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara HR-ZOO

Krajem ljeta 2020. godine, dvije godine nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u iznosu od gotovo 200 milijuna kuna koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija...

Vidi više

1971

Osnivanje Sveučilišnog računskog centra

Na Sveučilištu u Zagrebu niz je godina sazrijevala ideja o stvaranju Sveučilišnog računskog centra. Prvi konkretan prijedlog javio se još 1968. godine, a 1970. godine formirana je na Elektrotehničkom fakultetu radna grupa s ciljem izrade idejnog projekta...

Vidi više

1974

Prva konferencija Srca, Kompjuter na sveučilištu

Prva konferencija Srca održana je davne 1974. godine u Zagrebu, a bila je vezana uz početak rada u Srcu najvećeg računalnog sustava u ovom dijelu Europe UNIVAC 1110. Dolazak za ta vremena uistinu računalnog diva, predodredio je i originalni naziv konferencije...

Vidi više

1974

Useljenje u novu zgradu Srca u Marohnićevoj ulici (tada Engelsova bb)

Srce je započelo svoj rad na privremenoj lokaciji u Savskoj 16, ali je paralelno s tim započelo projektiranje i izgradnja posebne zgrade za Srce. Odabrana je lokacija u Trnju na današnjem Prisavlju (tada Šetalište Karla Marxa / Engelsova ulica), na samom južnom kraju tzv. Sveučilišne aleje...

Vidi više

1991

Međunarodna konferencija ITI

Information Technology Interfaces ime je pod kojim se međunarodna konferencija Srca održavala od 1991. godine pa sve do posljednjeg, jubilarnog 35. održavanja 2013. godine. ITI je nastavak konferencija koje su se do tada održavale pod imenom KOMPJUTER NA SVEUČILIŠTU od 1974. godine (u Cavtatu od 1980.)...

Vidi više

1991

Helpdesk Srca

Helpdesk Srca, kakav je danas - središnje mjesto za pružanje prve razine podrške korisnicima Srca, započeo je s radom 1991. kao slijednik dotadašnje konzultantske Službe za korisnike Srca..

Vidi više

2001

Obnova zgrade i računalne hale Srca

Srce i CARNET (koji je dogovorno, nakon osnivanja ustanove CARNET 1995. godine stekao privremeno pravo korištenja dijela zgrade Srca) 2001. su godine polazeći od zajedničkih interesa...

Vidi više

2009

Nagrada "Otvorena informatika"

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HrOpen) i Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK) dodijelile su nagradu “Otvorena informatika” za 2008. godinu Sveučilišnom računskom centru.....

Vidi više

2012

Srce podržava „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu“

Prateći trendove, inicijative i događanja u svijetu, skupina profesionalca iz hrvatske akademske zajednice koja se niz godina bavi, susreće ili koristi informacijama u otvorenom pristupu (engl. Open Access) donijela je „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu...

Vidi više

2014

Politika otvorenog pristupa

rujnu 2014. Srce je donijelo Politiku otvorenog pristupa kojom nastavlja ostvarivanje i operacionalizaciju načela i ciljeva otvorenog pristupa. Dokument se odnosi na rezultate djelovanja i poslovanja Srca u području istraživanja i implementacije informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i obrazovanja za uporabu tih tehnologija...

Vidi više

2015

Uspostava sekundarnog podatkovnog centra Srca

Tijekom 2007. godine, u sklopu završetka prve faze uređenja bivše vojarne Borongaj, izgrađena je širokopojasna svjetlovodna okosnica kampusa Borongaj na koju su povezane lokalne mreže prvih sastavnica smještenih u Znanstveno-učilišnom kampusu..

Vidi više

2017

Stručna konferencija „Dani e-infrastrukture Srce – DEI“

Stručna konferencija „Dani e-infrastrukture Srce- DEI“ prvi put je kao konferencija održana 2017. godine, a nastala je na temelju uspješnih pojedinačnih jednodnevnih događanja koje je Srce organiziralo u prethodnom razdoblju za različite grupe svojih korisnika poput ..

Vidi više

2017

Povelja Republike Hrvatske

Odlukom predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar Kitarović, Srcu je 17. studenog 2017. godine dodijeljena Povelje Republike Hrvatske za osobite zasluge u uvođenju i popularizaciji interneta i internetskih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Povelju je u ime Sveučilišnog računskog centra primio ravnatelj dr. sc. Zoran Bekić...

Vidi više

1979

SIZIF – Sistem znanstvenih informacija Hrvatske

Krajem sedamdesetih godina počelo je uspostavljanje velikih baza podataka za potrebe sustava znanosti u Hrvatskoj. Jedne od prvih bile su Centralni katalog periodika (CKP) i Bibliografija znanstvenih radnika (BRZR) nastale suradnjom Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu...

Vidi više

1980

UNIVAC 1100, IBM 4341

Prvi sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka na kojem se radilo u Srcu bio je CA-UNIVERSE, implementiran na računalu IBM 4341 pomoću kojeg je bio realiziran projekt ISUO (Informacijski sustav usmjerenog obrazovanja).

Vidi više

1981

OER – Osmojezični enciklopedijski rječnik

1981. godine Srce i Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" (tada još Jugoslavenski leksikografski zavod) započeli su zanimljiv i zahtjevan projekt izrade osmojezičnog enciklopedijskog rječnika (OER) primjenom raspoložive informacijske tehnologije...

Vidi više

1984

Zimske olimpijske igre Sarajevo 1984 i sportski softver

Srce, koje je već tada iza sebe imao nekoliko godina uspješnih projekata vezanih uz izradu softvera za sportska natjecanja (krajem sedamdesetih bili su to informacijski sustavi za XIV. svjetsko padobransko prvenstvo 1978., Natjecanje u umjetničkom klizanju - Zlatna pirueta Zagreb 1978...

Vidi više

1992

Prvi mrežni servisi: javno računalo, gopher, usenet, www

1992. godine u Srcu je zaživjela usluga Javno računalo. Na javnom su računalu korisničke račune dobivali članovi akademske zajednice, ali i svi ostali građani RH. U Srcu su na javnim terminalima tijekom 24 sata mogli pristupati internetu: koristiti elektroničku ....

Vidi više

2001

Informacijski sustav visokih učilišta

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) je složeni informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s praćenjem tijeka studiranja studenata na visokim učilištima u Hrvatskoj...

Vidi više

2002

Srce preuzelo razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane

U lipnju 2002. godine obavljena je službena primopredaja poslova Centra za autorizaciju prava (CAP) Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP) između Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Ministarstva znanost..

Vidi više

2002

MWP -> 2004. HAW

Početkom 2002. godine stručni je tim Srca započeo s pripremama za prvo mjerenje hrvatskoga prostora weba. Poticaj za ovaj projekt došao je kroz suradnju Srca i Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) na projektu „Nacionalni informacijski sustav knjižnica Republike Hrvatske - NISKA”. U okviru II. faze ovoga projekta i zadatka pod nazivom..

Vidi više

2004

AAI@EduHr

AAI@EduHr je infrastrukturni, posrednički sustav čija je temeljna zadaća omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim...

Vidi više

2005

Mozvag

Mozvag je informacijski sustav za podršku procesima akreditacije, reakreditacije i vanjske neovisne periodičke prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje...

Vidi više

2005

Hrvatska povezana u eduroam

2005. godine stručnjaci Srca povezali su hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu u roaming sustav eduroam nakon što su od samog početka, 2003. godine, sudjelovali u njegovom testiranju i uspostavi najprije u Europi, a kasnije i u cijelom svijetu....

Vidi više

2006

Hrvatski jezični portal

Hrvatski jezični portal (HJP) zajednički je projekt nakladničke kuće Novi Liber i Srca. Hrvatski jezični portal, prva je i zasad jedina internetom distribuirana rječnička baza hrvatskoga jezika, besplatno je dostupan od lipnja 2006. godine....

Vidi više

2006

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak je sustav koji, uz ulogu središnjeg portala za pristup znanstvenim i stručnim časopisima te časopisima za popularizaciju znanosti i kulture, omogućava uredništvima ....

Vidi više

2007

Osnivanje Centra za e-učenje, pokretanje sustava Merlin

Centar za e-učenje osnovan je s ciljem uvođenja i primjene e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. U okviru Centra za e-učenje koji je započeo s radom 2007. godine iste je godine uspostavljena i prva sveučilišna platforma za e-kolegije Merlin naslanjajući se na odredbe Strategije razvoje e-učenja....

Vidi više

2010

Početak sustavne izgradnje podatkovne infrastrukture

Dvije tisućitih godina sve više jača svijest o podacima kao temelju modernog društva i modernih podatkovno intenzivnih znanosti. Počevši sustavno raditi na izgradnji podatkovnog sloj e-infrastrukture, Srce 2010. godine pokreće nekoliko usluga ...

Vidi više

2011

MoodleMoot Hrvatska

MoodleMoot je konferencija namijenjena svima koji se bave sustavom Moodle - korisnicima, administratorima ili developerima te svima zainteresiranima za upoznavanje sa sustavom ili iskustvima korištenja. MoodleMoot se održava svake godine u preko 20 zemalja širom svijeta na kojima sudjeluje preko 5.000 sudionika uz više od 500 predavanja...

Vidi više

2015

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO), u vlasništvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), nastao je temeljem Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) donesenog u veljači 2013. godine .

Vidi više

2015

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji - Dabar

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućav...

Vidi više

2017

Informacijski sustav znanosti (CroRIS)

Informacijski sustav znanosti (CroRIS) se izgrađuje u sklopu strateškog projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP). Nositelj projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a Srce je partnerska ustanova zadužena..

Vidi više

2018

Počeo projekt HR-ZOO

Sredinom srpnja 2018. godine svečanim potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001 započeo je projekt HR-ZOO. ..

Vidi više

2020

Započeli radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara HR-ZOO

Krajem ljeta 2020. godine, dvije godine nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u iznosu od gotovo 200 milijuna kuna koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija...

Vidi više

1974

Prva konferencija Srca, Kompjuter na sveučilištu

Prva konferencija Srca održana je davne 1974. godine u Zagrebu, a bila je vezana uz početak rada u Srcu najvećeg računalnog sustava u ovom dijelu Europe UNIVAC 1110. Dolazak za ta vremena uistinu računalnog diva, predodredio je i originalni naziv konferencije...

Vidi više

1974

Projekt COST-11

Aktivnosti umrežavanja u Srcu započele su 1974. kad je Srce pristupilo europskom projektu COST 11 (kratica francuskog naziva adekvatna engleskom nazivu European Cooperation in the field of Science and Technical Research), točnije jednom od projekata COST..

Vidi više

1984

Zimske olimpijske igre Sarajevo 1984 i sportski softver

Srce, koje je već tada iza sebe imao nekoliko godina uspješnih projekata vezanih uz izradu softvera za sportska natjecanja (krajem sedamdesetih bili su to informacijski sustavi za XIV. svjetsko padobransko prvenstvo 1978., Natjecanje u umjetničkom klizanju - Zlatna pirueta Zagreb 1978...

Vidi više

1991

Međunarodna konferencija ITI

Information Technology Interfaces ime je pod kojim se međunarodna konferencija Srca održavala od 1991. godine pa sve do posljednjeg, jubilarnog 35. održavanja 2013. godine. ITI je nastavak konferencija koje su se do tada održavale pod imenom KOMPJUTER NA SVEUČILIŠTU od 1974. godine (u Cavtatu od 1980.)...

Vidi više

2002

U Srcu prvo međunarodno čvorište paneuropske akademske mreže GÉANT

U travnju 2002. godine potpisivanjem ugovora o udomljavanju GÉANT čvorišta - PoP-a (Point of Presence) između Srca i tadašnje međunarodne organizacije DANTE, u Srcu je uspostavljeno prvo međunarodno čvorište paneuropske akademske mreže GÉANT...

Vidi više

2002

Projekt European DataGrid

DataGrid inicijativu pokrenuo je CERN – Europska organizacija za nuklearna istraživanja iz Ženeve (Švicarska) s ciljem osnivanja velike mreže računala koja bi mogla međusobno razmjenjivati, pohranjivati i procesirati velike količine podataka u okvirima istog znanstvenog eksperimenta i računalne aplikacije..

Vidi više

2005

EQIBELT - početak e-učenja u Hrvatskoj

Međunarodni Tempus projekt “EQIBELT (engl. Education Quality Improvement by E-learning Technology) – Poboljšanje kvalitete obrazovanja tehnologijom e-učenja” pokrenut je 1. 9. 2005. godine i trajao je do 31. 1. 2009. godine...

Vidi više

2005

Hrvatska povezana u eduroam

2005. godine stručnjaci Srca povezali su hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu u roaming sustav eduroam nakon što su od samog početka, 2003. godine, sudjelovali u njegovom testiranju i uspostavi najprije u Europi, a kasnije i u cijelom svijetu....

Vidi više

2006

Srce u projektu EGEE II

Projekt EGEE-II (engl. Enabling Grids for E-sciencE) je pokrenut 1. 4. 2006. u sklopu Šestoga okvirnog programa Europske unije (engl. 6th Framework Programme, FP6). Osnovni cilj projekta bio je uspostava europske grid infrastrukture kao potpore europskim znanstvenicima.....

Vidi više

2010

Srce članica nove organizacije EGI.eu

Organizacija EGI.eu (sadašnja EGI Foundation), osnovana je 8. veljače 2010. godine u Amsterdamu kao neprofitna organizacija s ciljem koordiniranja i upravljanja europskom grid infrastrukturom...

Vidi više

2018

Službeno pokrenut Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC)

EOSC (engl. European Open Science Cloud, EOSC) je nastao kao inicijativa Europske komisije da razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga podrži razvoj otvorene znanosti i inovacija, a time europskim ..

Vidi više

2019

Srce hrvatski nacionalni RDA čvor

Prva službena suradnja između Srca i organizacije RDA (Research Data Alliance) započela je 2017. godine kada je održan sastanak i rasprava hrvatskih istraživača s europskim ogrankom RDA. Riječ je o globalnoj organizaciji usmjerenoj...

Vidi više

1972

Prvi tečajevi

Od same ideje o osnivanju Srca bilo je jasno da je, uz nabavu i razvoj opreme, obrazovanje stručnjaka za korištenje računala jedan od najvećih prioriteta. Stoga su se prvi tečajevi u organizaciji Srca održali već 1972. godine...

Vidi više

1981

Organizirani seminari o primjeni metoda analize podataka

Od 1. siječnja 1981. godine Srce je implementiralo, testiralo, dokumentiralo i u svoju programsku biblioteku pohranilo veći broj makro programa pisanih u metajeziku SS. Svi programi bili su namijenjeni...

Vidi više

1988

Prvi tečajevi za korisnike osobnih računala

Nastava Srca u osamdesetima je bila posvećena aktualnim programskim jezicima, te korištenju programskih paketa za specifične matematičke, statističke i druge obrade podataka. Nastavnici su uglavnom bili informatičari zaposlenici Srca s teorijskim i praktičnim...

Vidi više

1992

Cjelovita podrška u uporabi internetskih servisa

Nakon uspostave interneta u Hrvatskoj od 1992. godine postojala je potreba za odgovarajućim obrazovanjem zajednice u području uporabe mrežnih servisa i sustava. U razdoblju od 1992. do danas Srce je u tu svrhu pripremilo brojne priručnike i upute te održavalo brojne tečajeva...

Vidi više

1998

Tečajevi za inženjere računalnih sustava

Uočavajući potrebu za strukturiranim obrazovanjem sistemskih inženjera, Srce je za potrebe CARNet-a 1998. godine pripremilo zaokružen skup tečajeva pod nazivom "Tečajevi za inženjere računalnih sustava"...

Vidi više

2002

Uspostava MS-EDU centra, Cisco akademije i Linux akademije

U razdoblju od 2002. do 2004. godine u Srcu su uspostavljeni obrazovni centri u kojima su se stjecala znanja i vještine u skladu s profesionalnim standardima značajnijih IT organizacija. Tako je 2002. godine uspostavljen Obrazovni centar za Microsoftove tehnologije (MS-EDU centar) koji je započeo..

Vidi više

2004

Uspostava Ispitnog centra za ECDL i početak održavanja tečajeva usklađenih s programom ECDL

Potpisivanjem Ugovora o osnivanju i radu ECDL ispitnog centra 11. veljače 2004. godine između Srca i Hrvatskog informatičkog zbora (HIZ) Srce je postalo ovlašteni ispitni centar ...

Vidi više

2005

EQIBELT - početak e-učenja u Hrvatskoj

Međunarodni Tempus projekt “EQIBELT (engl. Education Quality Improvement by E-learning Technology) – Poboljšanje kvalitete obrazovanja tehnologijom e-učenja” pokrenut je 1. 9. 2005. godine i trajao je do 31. 1. 2009. godine...

Vidi više

2006

Ispitni centri

Nakon uspostave Ispitnog centra za ECDL 2004. godine, u Srcu je od 2006. do 2012. godine uspostavljeno niz ispitnih centara za stjecanje međunarodno priznatih certifikata iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije....

Vidi više

2006

Prvi online tečajevi dostupni u sustavu za e-učenje

Srce je daleke 2004. godine započelo s pripremama za uvođenje e-učenja u svoje obrazovne programe, a taj se proces nastavio i u 2005. godini, kada je počeo rad na tri pilot-projekta udaljenog učenja. Krajem te godine u Srcu je eksperimentalno....

Vidi više

2007

Osnivanje Centra za e-učenje, pokretanje sustava Merlin

Centar za e-učenje osnovan je s ciljem uvođenja i primjene e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. U okviru Centra za e-učenje koji je započeo s radom 2007. godine iste je godine uspostavljena i prva sveučilišna platforma za e-kolegije Merlin naslanjajući se na odredbe Strategije razvoje e-učenja....

Vidi više

2010

Osnovni tečajevi Srca postali dostupni i polaznicima izvan akademske zajednice

Od same uspostave obrazovnih aktivnosti u Srcu 1971. godine, tečajevi su bili prvenstveno namijenjeni i gotovo isključivo dostupni članovima akademske zajednice. Prvih godina su polaznici tečajeva većinom bili nastavnici ili asistenti..

Vidi više

2011

MoodleMoot Hrvatska

MoodleMoot je konferencija namijenjena svima koji se bave sustavom Moodle - korisnicima, administratorima ili developerima te svima zainteresiranima za upoznavanje sa sustavom ili iskustvima korištenja. MoodleMoot se održava svake godine u preko 20 zemalja širom svijeta na kojima sudjeluje preko 5.000 sudionika uz više od 500 predavanja...

Vidi više

2014

Prvi online tečajevi Centra za e-učenje

Od samog osnutka Centra za e-učenje Srca, jedan je od njegovih glavnih ciljeva bio osigurati kvalitetnu i dostupnu podršku u primjeni alata i tehnologija e-učenja u nastavi, prvenstveno nastavnicima, ali i studentima...

Vidi više

2015

Obrazovni program za IT specijaliste edu4IT

Krajem 2015. godine Srce je započelo održavanjem programa obrazovanja namijenjenog IT-djelatnicima u obrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama iz sustava visokog obrazovanja, ali i svima onima koji žele svladati osnove administracije..

Vidi više

2016

Portal "Srce i otvoreno obrazovanje"

Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna otvorenog obrazovanja 2016. godine Srce je uspostavilo mini-portal Srce i otvoreno obrazovanje na kojem se mogu pronaći obrazovni materijali koji su rezultat rada zaposlenika Srca..

Vidi više

2018

Počeo projekt HR-ZOO

Sredinom srpnja 2018. godine svečanim potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001 započeo je projekt HR-ZOO. ..

Vidi više

2019

Softveri za provjeru autentičnosti radova

Etičnost u znanosti i obrazovanju duži je niz godina jedna od aktualnih tema na globalnoj razini, a kada je riječ o sustavnom pristupu otkrivanju plagiranja, kao važan element danas se ističu softveri za provjeru autentičnosti radova koji znatno olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti pojedinog rada.

Vidi više

2020

Započeli radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara HR-ZOO

Krajem ljeta 2020. godine, dvije godine nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u iznosu od gotovo 200 milijuna kuna koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija...

Vidi više

1974

UNIVAC 1110 i mreža terminala

Na javnom stručnom savjetovanju održanom 18. lipnja 1971. godine u potpunosti je podržan idejni projekt i raspisan je natječaj za javno prikupljanje ponuda za isporuku i montiranje „elektroničkog računskog sistema“. Sveučilište je za izbor opreme imenovalo Tehničku komisiju sastavljenu od dvanaest stručnjaka iz tadašnje Jugoslavije...

Vidi više

1981

OER – Osmojezični enciklopedijski rječnik

1981. godine Srce i Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" (tada još Jugoslavenski leksikografski zavod) započeli su zanimljiv i zahtjevan projekt izrade osmojezičnog enciklopedijskog rječnika (OER) primjenom raspoložive informacijske tehnologije...

Vidi više

1992

IBM-ova akademska inicijativa

Akademska inicijativa IBM-a (1992. - 1995.) bila je jedna je od aktivnosti poznatog svjetskog proizvođača računala i programske podrške s namjerom podizanja informatičke razine društva, a sastojala se od davanja na uporabu računalne opreme i potrebne programske....

Vidi više

2001

Sustavno uveden Linux na mrežne poslužitelje akademske zajednice

Prijatelj otvorenih sustava još od početka devedesetih godina, Srce je 2001. godine sustavno uvelo Linux na produkcijske mrežne poslužitelje akademske zajednice u Hrvatskoj....

Vidi više

2002

Projekt European DataGrid

DataGrid inicijativu pokrenuo je CERN – Europska organizacija za nuklearna istraživanja iz Ženeve (Švicarska) s ciljem osnivanja velike mreže računala koja bi mogla međusobno razmjenjivati, pohranjivati i procesirati velike količine podataka u okvirima istog znanstvenog eksperimenta i računalne aplikacije..

Vidi više

2002

Računalni klaster Isabella

Prvi računalni klaster, s 8 jednoprocesorskih čvorova, izgrađen je u Srcu u siječnju 2002. za potrebe projekta Ministarstva znanosti i tehnologije, s ciljem priključivanja Hrvatske europskom projektu DataGrid, koji je pokrenuo i vodio CERN...

Vidi više

2003

Poliprojekt CRO-GRID

2003. godine počeo je poliprojekt CRO-GRID. Cilj mu je bio omogućiti znanstvenicima i istraživačima Hrvatske distribuirane resurse za napredna računanja. Srce je vodilo jedan od tri projekta unutar projekta CRO-GRID ..

Vidi više

2004

Virtualizacija u Srcu

Virtualizacijske tehnologije danas su temeljni dio računalne platforme na kojoj se grade podatkovni centri. Osim u nekim specifičnim primjenama, predstavljaju nezaobilazan dio računalne infrastrukture te prezentiraju mogućnosti osiguranja dostupnosti servisa, sigurnosti i integriteta podataka, ali i kontinuiteta...

Vidi više

2006

Srce u projektu EGEE II

Projekt EGEE-II (engl. Enabling Grids for E-sciencE) je pokrenut 1. 4. 2006. u sklopu Šestoga okvirnog programa Europske unije (engl. 6th Framework Programme, FP6). Osnovni cilj projekta bio je uspostava europske grid infrastrukture kao potpore europskim znanstvenicima.....

Vidi više

2007

Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI)

Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI) predstavljala je cjelovitu raspodijeljenu računalnu okolinu, sastavljenu prvenstveno od računalnih (procesorskih) i podatkovnih (diskovnih i tračnih) sredstava, smještenih u zemljopisno raspodijeljenim sjedištima unutar Republike Hrvatske.....

Vidi više

2010

Srce članica nove organizacije EGI.eu

Organizacija EGI.eu (sadašnja EGI Foundation), osnovana je 8. veljače 2010. godine u Amsterdamu kao neprofitna organizacija s ciljem koordiniranja i upravljanja europskom grid infrastrukturom...

Vidi više

2012

Cloud u Srcu

Srce je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u travnju 2012. uspostavilo dvije nove usluge po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing). Te dvije nove usluge su: Virtualni privatni poslužitelji (Virtual Private Server (VPS)) i Virtualne učionice i laboratoriji (Virtual Computing Lab (VCL)).

Vidi više

2018

Počeo projekt HR-ZOO

Sredinom srpnja 2018. godine svečanim potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001 započeo je projekt HR-ZOO. ..

Vidi više

2019

CRO NGI postaje HTC Cloud

Krajem 2019. godine Srce je predstavilo novu uslugu HTC Cloud koja pruža konceptualno novu platformu za potrebe naprednog računanja i složenih analiza podataka, temeljenu na paradigmi računarstva u oblaku (engl. cloud computing)..

Vidi više

2020

Započeli radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara HR-ZOO

Krajem ljeta 2020. godine, dvije godine nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u iznosu od gotovo 200 milijuna kuna koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija...

Vidi više

1974

UNIVAC 1110 i mreža terminala

Na javnom stručnom savjetovanju održanom 18. lipnja 1971. godine u potpunosti je podržan idejni projekt i raspisan je natječaj za javno prikupljanje ponuda za isporuku i montiranje „elektroničkog računskog sistema“. Sveučilište je za izbor opreme imenovalo Tehničku komisiju sastavljenu od dvanaest stručnjaka iz tadašnje Jugoslavije...

Vidi više

1974

Projekt COST-11

Aktivnosti umrežavanja u Srcu započele su 1974. kad je Srce pristupilo europskom projektu COST 11 (kratica francuskog naziva adekvatna engleskom nazivu European Cooperation in the field of Science and Technical Research), točnije jednom od projekata COST..

Vidi više

1984

Uspostavljena veza između Srca i EARN-a

U Europi je nakon eksperimentiranja s mrežom EIN 1984. godine uspostavljena mreža EURONET odnosno EARN (European Academic Research Network), mreža koja je služila za povezivanje akademskih računalnih centara Europe i pružala „gateway” prema SAD-u...

Vidi više

1989

YUNET, YUNAC, RARE

Na području bivše Jugoslavije 1989. godine osnovana je organizacija za mreže YUNET, kasnije YUNAC. U tu su organizaciju uz Institut Jozef Štefan i Srce ušli Institut Energoinvesta iz Sarajeva i Elektrotehničkog fakulteta Beograd. Organizacija je imala predsjednika i upravni odbor..

Vidi više

1990

Srce ostvarilo prvu BITNET vezu

BITNET (Because It's Time Network) je računalna mreža nastala u USA u svibnju 1981. godine međusobnim povezivanjem računala na City University of New York (CUNY) i Yale University. Godinu i pol nakon toga, BITNET se već bio proširio do Kalifornije i uključivao je dvadesetak institucija....

Vidi više

1992

Cjelovita podrška u uporabi internetskih servisa

Nakon uspostave interneta u Hrvatskoj od 1992. godine postojala je potreba za odgovarajućim obrazovanjem zajednice u području uporabe mrežnih servisa i sustava. U razdoblju od 1992. do danas Srce je u tu svrhu pripremilo brojne priručnike i upute te održavalo brojne tečajeva...

Vidi više

1992

Internet u Hrvatskoj

17. studenoga 1992. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu službeno je puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža, utemeljena na IP protokolu i njezina poveznica na globalnu mrežu internet. Taj se dan i službeno računa kao dan kad je internet zaživio u Hrvatskoj....

Vidi više

1992

IBM-ova akademska inicijativa

Akademska inicijativa IBM-a (1992. - 1995.) bila je jedna je od aktivnosti poznatog svjetskog proizvođača računala i programske podrške s namjerom podizanja informatičke razine društva, a sastojala se od davanja na uporabu računalne opreme i potrebne programske....

Vidi više

1992

Prvi mrežni servisi: javno računalo, gopher, usenet, www

1992. godine u Srcu je zaživjela usluga Javno računalo. Na javnom su računalu korisničke račune dobivali članovi akademske zajednice, ali i svi ostali građani RH. U Srcu su na javnim terminalima tijekom 24 sata mogli pristupati internetu: koristiti elektroničku ....

Vidi više

1993

Vršna .hr domena

1993. godine Hrvatska je dobila vršnu .hr domenu. Time su stvorene pretpostavke za prisutnost Hrvatske u virtualnom svijetu....

Vidi više

2000

Croatian Internet eXchange (CIX)

Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa (Internet eXchange Point - IXP). CIX je osnovan 8. rujna 2000. godine potpisivanjem Memoranduma...

Vidi više

2002

U Srcu prvo međunarodno čvorište paneuropske akademske mreže GÉANT

U travnju 2002. godine potpisivanjem ugovora o udomljavanju GÉANT čvorišta - PoP-a (Point of Presence) između Srca i tadašnje međunarodne organizacije DANTE, u Srcu je uspostavljeno prvo međunarodno čvorište paneuropske akademske mreže GÉANT...

Vidi više

2002

MWP -> 2004. HAW

Početkom 2002. godine stručni je tim Srca započeo s pripremama za prvo mjerenje hrvatskoga prostora weba. Poticaj za ovaj projekt došao je kroz suradnju Srca i Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) na projektu „Nacionalni informacijski sustav knjižnica Republike Hrvatske - NISKA”. U okviru II. faze ovoga projekta i zadatka pod nazivom..

Vidi više

2003

Giga CARNet

GigaCARNet bio je zajednički projekt CARNeta i Srca te najveći infrastrukturni projekt na CARNet mreži još od uvođenja ATM tehnologije 1997. godine. U okviru projekta Hrvatska akademska i istraživačka mreža..

Vidi više

2003

Poliprojekt CRO-GRID

2003. godine počeo je poliprojekt CRO-GRID. Cilj mu je bio omogućiti znanstvenicima i istraživačima Hrvatske distribuirane resurse za napredna računanja. Srce je vodilo jedan od tri projekta unutar projekta CRO-GRID ..

Vidi više

2003

Projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova StuDOM

Zamisao o ustroju lokalnih računalnih mreža studentskih domova nastala je 2003. godine u Sveučilišnom računskom centru koji je ideju predstavio tadašnjem Ministarstvu znanosti i tehnologije pod imenom Projekt ustroja lokalnih računalnih mreža studentskih domova – StuDOM...

Vidi više

2005

Hrvatska povezana u eduroam

2005. godine stručnjaci Srca povezali su hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu u roaming sustav eduroam nakon što su od samog početka, 2003. godine, sudjelovali u njegovom testiranju i uspostavi najprije u Europi, a kasnije i u cijelom svijetu....

Vidi više

2010

Srce članica nove organizacije EGI.eu

Organizacija EGI.eu (sadašnja EGI Foundation), osnovana je 8. veljače 2010. godine u Amsterdamu kao neprofitna organizacija s ciljem koordiniranja i upravljanja europskom grid infrastrukturom...

Vidi više

2018

Počeo projekt HR-ZOO

Sredinom srpnja 2018. godine svečanim potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001 započeo je projekt HR-ZOO. ..

Vidi više

2020

Započeli radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara HR-ZOO

Krajem ljeta 2020. godine, dvije godine nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u iznosu od gotovo 200 milijuna kuna koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija...

Vidi više

2001

Sustavno uveden Linux na mrežne poslužitelje akademske zajednice

Prijatelj otvorenih sustava još od početka devedesetih godina, Srce je 2001. godine sustavno uvelo Linux na produkcijske mrežne poslužitelje akademske zajednice u Hrvatskoj....

Vidi više

2006

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak je sustav koji, uz ulogu središnjeg portala za pristup znanstvenim i stručnim časopisima te časopisima za popularizaciju znanosti i kulture, omogućava uredništvima ....

Vidi više

2009

Nagrada "Otvorena informatika"

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HrOpen) i Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK) dodijelile su nagradu “Otvorena informatika” za 2008. godinu Sveučilišnom računskom centru.....

Vidi više

2010

Osnovni tečajevi Srca postali dostupni i polaznicima izvan akademske zajednice

Od same uspostave obrazovnih aktivnosti u Srcu 1971. godine, tečajevi su bili prvenstveno namijenjeni i gotovo isključivo dostupni članovima akademske zajednice. Prvih godina su polaznici tečajeva većinom bili nastavnici ili asistenti..

Vidi više

2012

Srce podržava „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu“

Prateći trendove, inicijative i događanja u svijetu, skupina profesionalca iz hrvatske akademske zajednice koja se niz godina bavi, susreće ili koristi informacijama u otvorenom pristupu (engl. Open Access) donijela je „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu...

Vidi više

2014

Politika otvorenog pristupa

rujnu 2014. Srce je donijelo Politiku otvorenog pristupa kojom nastavlja ostvarivanje i operacionalizaciju načela i ciljeva otvorenog pristupa. Dokument se odnosi na rezultate djelovanja i poslovanja Srca u području istraživanja i implementacije informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i obrazovanja za uporabu tih tehnologija...

Vidi više

2015

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji - Dabar

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućav...

Vidi više

2016

Portal "Srce i otvoreno obrazovanje"

Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna otvorenog obrazovanja 2016. godine Srce je uspostavilo mini-portal Srce i otvoreno obrazovanje na kojem se mogu pronaći obrazovni materijali koji su rezultat rada zaposlenika Srca..

Vidi više

2018

Službeno pokrenut Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC)

EOSC (engl. European Open Science Cloud, EOSC) je nastao kao inicijativa Europske komisije da razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga podrži razvoj otvorene znanosti i inovacija, a time europskim ..

Vidi više

2019

Srce hrvatski nacionalni RDA čvor

Prva službena suradnja između Srca i organizacije RDA (Research Data Alliance) započela je 2017. godine kada je održan sastanak i rasprava hrvatskih istraživača s europskim ogrankom RDA. Riječ je o globalnoj organizaciji usmjerenoj...

Vidi više