Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

Informacijski sustavi akademskih kartica i studentskih prava

U srpnju slavljeničke 2021. godine predstavljamo Informacijski sustavi akademskih kartica i studentskih prava

Informacijski sustavi akademskih kartica i studentskih prava

ISAK

Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) služi praćenju životnog ciklusa akademskih kartica. Kartice su namijenjene identifikaciji te ostvarivanju prava krajnjih korisnika – studenata i zaposlenika ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Sustavom ISAK omogućuje se identifikacija studenta preko studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj.

ISSP

Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) služi za evidentiranje i praćenje prava studenata u skladu s važećim propisima i aktima Ministarstva znanosti i obrazovanja te visokih učilišta na kojima studenti studiraju. ISSP omogućuje pojedinim pravnim osobama, na temelju odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, pristup podacima u cilju provjere studentskih prava. Sustav, također, služi za odobravanje i evidenciju potrošnje sredstava za subvencioniranu prehranu studenata pri davateljima usluge prehrane. Srce razvija programsku podršku, osigurava rad i brine za redovito funkcioniranje sustava ISAK i ISSP.

Slika: Tim ISSP/ISAK

Slika: Web stranice Centra za autorizaciju prava tijekom vremena

Slika: Prijedlog rješenja studentske kartice iz sustava ISAK

Slika: Značajan porast ispisivanja e-potvrda u pandemijskoj 2020. godini

Slika: Studentske iskaznice X-ica i SmartX-ica prije projekta ISAK

FUNKCIONALNOSTI ISSP i ISAK SUSTAVA

Sve funkcionalnosti ISSP i ISAK sustava realizirane su u Microsoft tehnologijama (MS poslužitelji, MS SQL baze podataka i .Net aplikacije). Studentska prehrana najpoznatija je funkcionalnost sustava, a koristi je više od 110 000 studenata. Nadalje, tu je aplikativna podrška pružateljima usluge prehrane koja je u uporabi na više od 80 blagajni u restoranima u 24 naselja diljem Hrvatske svakog dana u godini, osim za vrijeme trajanja ljetne stanke od 15. srpnja do 31. kolovoza.

Uz funkcionalnost studentske prehrane jedna od najbitnijih funkcionalnosti je ISSP REST API. ISSP REST API je jedinstveno mjesto za pristup podacima u ISSP-u. Koristi ga više od 40 pravnih subjekata (npr. ZET, studentski centri). Pravom pristupa podacima upravlja MZO koje je vlasnik podataka. Ovaj dio sustava bilježi sve veći broj pristupa. Za ilustraciju, u prvih pet mjeseci 2021. godine broj pristupa se približio brojci od 5 milijuna. ISSP REST API bitno je smanjio potrebu za izdavanjem tiskanih potvrda o studiranju. Međutim za studente koji unatoč tome trebaju tiskanu potvrdu, Srce je realiziralo funkcionalnost izdavanja e-Zapisa o statusu studenta putem sustava e-Građani. Ovakvih e- zapisa je, tijekom 2020. godine, zatražno više od 113 000.

Funkcionalnost koju studenti svakodnevno koriste je pregled osobnih podataka putem weba. Nakon što se na jednostavan način prijave svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, studenti uz svoje podatke također mogu pratiti i svoju potrošnju u restoranima studentske prehrane.

Funkcionalnost sustava koju koriste sve referade visokih učilišta aplikacija je za administriranje/zatraživanje studentskih iskaznica „Evidencija studentskih prava“ (ESP). Povezanost sa sustavom ISVU, s kojim razmjenjujemo podatke, smanjuje potrebu za duplim unosom podataka. Ustanovama koje ne koriste ISVU omogućen je unos/uvoz podataka o studentima kroz ESP aplikaciju.

Pružanje korisničke podrške za sve funkcionalnosti sustava odvija se u dvije razine gdje je prva razina središnji Helpdesk Srca. Drugu razinu korisničke podrške čine djelatnici usluga ISSP i ISAK koji odgovaraju/rješavaju upite koje ne uspije riješiti prva razina.

OD POČETAKA DO DANAS

Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP), osmišljen je krajem 1997. godine, a razvijen 1998. godine na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao projekt tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije, te uz suradnju Sveučilišnog računskog centra.

Za potrebe koordinacije između visokih učilišta, pružatelja usluga studentima, Ministarstva znanosti i tehnologije, studentskih centara i ostalih korisnika osnovan je Centar za autorizaciju prava (CAP), kao dio Sveučilišnog računskog centra, kako bi preuzeo brigu o održavanju svih dijelova sustava i pružao neprekidnu pomoć korisnicima.

Iste, 1998. godine započelo se uvođenjem sustava u primjenu, a već početkom 1999. godine sustav je na cijelom području Zagreba u potpunosti zamijenio uporabu bonova kao platežnog sredstva u restoranima studentske prehrane.

2001. Centar za autorizaciju prava preselio je u zgradu Srca te je, uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije, donesen Pravilnik o radu CAP-a. 5. lipnja 2002. godine Srce je preuzelo kompletnu brigu o ISSP-u.

2002. godine izvršena je migracija centralnog dijela Sustava na novu hardversku platformu, novi operacijski sustav i novi sustav za upravljanje bazom podataka. Ostvareno je programsko i podatkovno povezivanje sustava ISSP i ISVU. Izrađen je novi program za potrebe fotografiranja studenata za iskaznice za visoka učilišta koja su u sustavu ISVU. Izgrađene su web stranice i wap servis te uspostavljen govorni automat "X-phone". Informacijski sustav studentske prehrane proširen je na područja Osijeka, Vinkovaca, Varaždina, Čakovca i Križevaca.

2004. je u ISSP uključeno područje Sveučilišta u Splitu. Time je u sustav uključeno još 20 000 studenata.

2005. je izrađen novi klijentski dio aplikacija sustava ISSP.

2006. ISSP se proširio na Rijeku, Križevce, Koprivnicu, Požegu, Slavonski Brod, Opatiju, Vukovar, Poreč i Pulu.

2007. sustav se proširio na Knin, Đakovo, Lovran, Gospić i Zadar.

2008. počelo je uspješno korištenje e-indeksa u sustavu subvencionirane prehrane studenata. Tijekom godine u korištenje je pušten i novi virtualni poslužitelj koji će preuzeti funkciju dijela web servisa kao i izvještajnog servisa.

2009. izrađen je web servis za tiskanje studentskih smart kartica kojim je omogućen nesmetan rad tvrtkama za tiskanje kartica te prijenos podataka o životnom ciklusu pametnih kartica. Tijekom godine, nastavljeno je prebacivanje poslužitelja na virtualne, a svi poslužitelji su nadograđeni najnovijim inačicama kako aplikativnih dijelova, tako i operativnih sustava.

2013. i 2014. izlaze novih pravilnici koji uređuju studentsku prehranu i studentske iskaznice.

2015. izrađen je ISSP REST API kao jedinstvena točka za pristup podacima u ISSP. Napravljene su nove web stranice i uspostavljena nova funkcionalnost unutar usluge: Izrada e-Zapisa o statusu studenta putem sustava e-Građani

2017. sustav ISSP je, za potrebe provođenja natječaja za STEM stipendije, proširen dodatnim podacima. Izmijenjena je aplikacija pomoću koje se ti podaci upisuju, te je dodana mogućnost masovnog uvoza i ažuriranja podataka o ocjenama. Nadograđeno je programsko sučelje ISSP REST API.

2019. sučelje ISSP REST API prošireno je podrškom za provedbu Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18). Izrađena je aplikacija za upravljanje pravima uporabe sučelja ISSP REST API. Aplikacija podržava cjelovit proces od podnošenja zahtjeva do dodjele prava i praćenja uporabe ISSP REST API-ja.

2020. u okviru poslova na projektiranju i izradi novog rješenja za rad blagajni u restoranima studentske prehrane izrađena je početna verzija sučelja REST API koja omogućava davateljima usluge subvencionirane studentske prehrane razvoj vlastitih aplikacija za rad blagajni. Razvijeno sučelje oslanja se na autentikaciju klijenata upotrebom certifikata. Postojeća aplikacija studentski restoran proširena je podrškom za ispis QR koda.

BUDUĆI PLANIRANI ISKORACI

  • Internacionalizacija i uvođenje virtualnih studentskih iskaznica
  • Izrada nove verzije aplikacije Evidencija studentskih prava
  • Nadogradnja programskog sučelja ISSP REST API mogućnošću autentikacije klijenata preko certifikata

NEKI ZABAVNI TRENUTAK U RADU

Od 2002. godine studenti su mogli svoj saldo provjeriti putem naših web stranica, te pomoću, vjerojatno već zaboravljene, wap tehnologije i X-phone govornog automata. Napretkom weba i mobilnih telefona, potonje tehnologije postale zastarjele te su napuštene. U vrijeme gašenja usluge X-phone provjere putem govornog automata dogodila se jedna anegdota. Gašenjem usluge ostao je neiskorišten broj telefona za naš odjel. Nakon par mjeseci u naš odjel došao je novi kolega te mu je dodijeljen telefonski broj bivšeg X-phona. Trebalo nam je neko vrijeme da mi i kolega shvatimo zašto na njegov telefon studenti zovu za provjeru salda na studentskoj iskaznici. Nakon nekog vremena smo primijetili da se čuje ukucavanje brojeva prije upita studenta pa smo uspjeli povezati stvari. Kolega je nakon što smo shvatili u čemu je problem dobio novi broj telefona. 😊