Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

Ivan Marić, ravnatelj Srca od 1. 4. 2021., zamjenik ravnatelja i tehnički direktor do 31. 3. 2021.

Uvodna riječ

Dragi prijatelji Srca,

u godini smo u kojoj Srce obilježava 50 godina svojeg djelovanja. Osnivanje Srca bilo je odgovorom na potrebe akademske zajednice, ali i cijelog hrvatskog društva, da se sustavnije i cjelovitije započne s primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, a time da se moderniziraju i mijenjaju procesi obrazovanja i istraživanja. Tako se Srce, evo već pedeset godina, nalazi u srcu onoga što danas zovemo digitalnom transformacijom znanosti i visokog obrazovanja.

Srce svojim djelovanjem, pokrivajući sve slojeve e-infrastrukture, od podatkovnih centara, preko mrežnih, računalnih i spremišnih resursa, zatim posredničkog sloja pa sve do informacijskih servisa i napredne korisničke podrške, predstavlja jedinstvenu ustanovu ne samo u sustavu znanosti i visokog obrazovanju i ne samo u Hrvatskoj. Ta jedinstvenost je otvarala i još uvijek otvara mnoge mogućnosti kako za Srce tako i za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Danas je Srce sinonim za nacionalnu e-infrastrukturu sustava znanosti i visokog obrazovanja te nezaobilazni čimbenik digitalne transformacije znanosti i obrazovanja.

Početkom 90-ih godina prošlog stoljeća Srce je, gradeći nacionalnu akademsku mrežu na internetskom protokolu, odigralo ključnu ulogu u rađanju interneta u Republici Hrvatskoj. Danas, udomljujući nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa – CIX, možemo reći da smo srce hrvatskog interneta. U izradi novih strateških projekata bit ćemo vođeni tom pionirskom ulogom Srca u inovativnom uvođenju novih tehnologija i usluga, osiguravajući akademskoj i istraživačkoj zajednici da bude uvijek korak ispred ostalih dijelova društva, na dobrobit društva u cjelini.

Prije pedeset godina Srce je uspostavljeno sa zadaćom da osigura nužni mehanizam za savladavanje nadolazećih digitalnih potreba akademske i istraživačke zajednice. Da bismo tu zadaću jednako uspješno provodili i u budućem razdoblju, posebnu pažnju posvećujemo gradnji mostova prema ključnim dionicima sustava znanosti i visokog obrazovanja u cilju uključenosti zajednice u izgradnju, upravljanje i održavanje zajedničkih komponenti e-infrastrukture i digitalnih usluga. Također, svojim članstvom i sudjelovanjem u radu međunarodnih tijela, udruga i projekata gradimo mostove koji povezuju hrvatsku nacionalnu e-infrastrukturu s paneuropskom, s ciljem integracije hrvatskog u europski istraživački prostor (ERA) i prostor visokog obrazovanja (EHEA).

Hvala vam što nam se pridružujete i što nas podupirete na tom izazovnom i uzbudljivom putovanju koje traje već pedeset godina.

dr. sc. Zoran Bekić, glavni savjetnik ravnatelja od 1. 4. 2021., ravnatelj do 31. 3. 2021.

Nastalo u okrilju Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj, temeljem odluke koju je 29. travnja 1971. godine potpisao rektor Ivan Supek, Srce je tijekom svoje povijesti učinilo i omogućilo mnoge iskorake u primjeni najnovijih tehnologija u znanosti, obrazovanju ali i cijelom hrvatskom društvu. Stoga stvarno možemo reći da je povijest Srca ujedno i važan dio povijesti hrvatske informatike. Dio te povijesti vam kroz niz povijesnih zabilješki predstavljamo na ovim obljetničkim mrežnim stranicama.

Danas Srce gradi modernu e-infrastrukturu i mnoštvo digitalnih usluga za potrebe modernog obrazovanja i međunarodno relevantnih i prepoznatljivih istraživanja. Općenito govoreći, aktivnosti Srca su fokusirane na različite aspekte učinkovitog upravljanja podacima, informacijama i znanjem, koji predstavljaju temeljne vrijednosti svakog društva, a posebno sustava znanosti i visokog obrazovanja. Osim po izgradnji e-infrastrukture i sustava koji prate podatke i informacije tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa, Srce je prepoznato i po podršci i po programima obrazovanja i osposobljavanja bez kojih tehnologije ne dolaze do punog izražaja i punog ostvarivanja svojih mogućnosti.

Pri tome oduvijek, a posebno posljednjih 20 godina, Srce veliku pozornost posvećuje povezivanju hrvatske e-infrastrukture s europskom i globalnom, čime se stvaraju pretpostavke za povezivanje hrvatskog obrazovnog i istraživačkog prostora s europskim, omogućava se protok informacija i ideja, otvara se prostor za suradnju i razmjenu iskustava i dobrih praksi, što su sve obilježja otvorenog obrazovanja i otvorene znanosti koje Srce danas promovira, prakticira i omogućava kroz svoje usluge. Kao sinonimi za moderno, kvalitetno i svima dostupno obrazovanje i kolaborativna, transparentna i brzo primjenjiva istraživanja, otvoreno obrazovanje i otvorena znanost danas su svakako niti vodilje Srca na putu prema novim iskoracima u primjeni novih tehnologija i razvijanju naprednih digitalnih usluga.

Dobriša Dobrenić, zamjenik ravnatelja

Velik je ponos biti u samom središtu hrvatskog interneta, i ne samo biti, već ga doslovno stvarati. Godina je 1991., tadašnja mreža NSFNET spaja istraživačke i obrazovne ustanove u SAD-u (uz poneke iznimke), no odlučuje širom otvoriti pristup svim ISP-jevima koji podržavaju protokol TCP/IP. Hrvatska je preko Srca spojena na mrežu DECnet, u svijetu se vodi rat između standarda OSI i “Internet” (TCP/IP), i u Srcu se 1992. godine odlučujemo za Internet. To nije potez bez rizika i komplikacija jer nosi mnoge prilagodbe na postojećoj mrežnoj opremi, pa i prijelaz na potpuno nove operacijske sustave – s VMS-a na Unix. “Ostalo je povijest...” Još dulji niz godina u Hrvatskoj nema ISP-jeva tako da je Srce pravo središte hrvatskog interneta.

Danas Srce stvara i poslužuje niz fantastičnih informacijskih i podatkovnih servisa posebno krojenih za akademsku i istraživačku zajednicu, kao i jedinstvene nacionalne sustave, poput središta za razmjenu internetskog prometa ISP-jeva u Hrvatskoj ili resursa za napredno računanje. Srce tih sustava Srca na tehničkoj razini je računalno-mrežna infratruktura (RMI), a u njenom srcu su ljudi, stručnjaci koji je planiraju, razvijaju, neumorno paze i maze. Možda nekom s manje ljubavi za tehniku izgleda dosadno održavati routere, servere, storage... ali upravo osiguravanje balansa između robota (IT opreme) i njihovih potreba s jedne strane, kolega koji upravljaju servisima i kroz njih korisnika i njihovih zahtjeva s druge strane, i napokon ljudi iz RMI-ja koji operiraju tehničke sustave, smatram svojim najdražim uspjehom u proteklih 28 godina koje živim u srcu Srca.

U budućnosti Srce i dalje treba osiguravati istraživačkoj zajednici zadovoljavanje potreba koje ne mogu na odgovarajući način dobiti na tržištu, ali i biti pionir u implementaciji novih tehnologija, prvo za istraživače, a onda će se one preliti i na ostale dijelove društva – baš poput interneta krajem 1990 ih. Možda ćemo za desetak godina pisati kako je Srce 2021. godine u Hrvatsku uvelo prvi sustav za umjetnu inteligenciju....

dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja

Obrazovanje ima ključnu ulogu u društvu, jer samo obrazovani građani mogu pridonijeti razvoju pojedinog društva i ostvarenju društvenih i gospodarskih promjena. Obrazovanje je neophodno za razvoj građana od škole pa do zaposlenja i tijekom cijelog života, približava ih svakodnevnom životu i svijetu rada te osposobljava za suvremen život i za aktivno sudjelovanje u društvu. Iako Srce djeluje već 50 godina kao središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, dio povezan s obrazovanjem i osposobljavanjem korisnika za uporabu novih tehnologija prisutan je od samih početaka njegovog djelovanja.

Srce od početka 1972. kontinuirano priprema, organizira i provodi obrazovne programe, tečajeve i radionice u području informacijske i komunikacijske tehnologije i srodnih područja te iz područja statistike. Danas su informacijske i komunikacijske tehnologije sastavni dio svakodnevnog života, značajno utječu na učenje, poučavanje i istraživanje, postale su važan faktor pri zapošljavanju te su neophodne u mnogim aspektima društva. Stoga u Srcu nastojimo odabirom tečajeva omogućiti građanima, a posebice nastavnicima i studentima te IT specijalistima, potrebna usavršavanja i osposobljavanja. Uz učioničke tečajeve, dostupan je velik broj online tečajeva za samostalno učenje, a odnedavno tu su i online tečajevi uz vodstvo predavača. U Srcu djeluje i Centar za e-učenje koji pruža podršku visokoškolskih ustanovama, nastavnicima i studentima na nacionalnoj razini u implementaciji e-učenja u obrazovni proces. Aktivno djelujući i promišljajući kako i koje obrazovne aktivnosti ponuditi svojim dionicima u cilju stjecanja potrebnih znanja i vještina, te osiguranjem da se informacijske i komunikacijske tehnologije mogu koristiti jednostavno i učinkovito, Srce pridonosi razvoju društva, a prikupljena znanja i iskustva svesrdno dijeli sa zajednicom pridonoseći digitalnoj transformaciji sustava znanosti i visokog obrazovanja.

mr. sc. Milena Mrkonjić, pomoćnica ravnatelja

Poslovanje Srca usmjereno je na kvalitetno i transparentno obavljanje poslova iz područja financija, pravnih poslova i nabave, ljudskih potencijala, administrativnih poslova i poslova održavanja uređaja i zgrade Srca.

Posebnu pažnju posvećujemo neprekidnom razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima koji su temeljna vrijednost Srca. Cilj nam je razviti standarde izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima kroz praćenje ključnih HR indikatora, te postati dostupniji i vidljiviji potencijalnim kandidatima na tržištu rada. Izuzetno nam je važno da su zaposlenici Srca zadovoljni vodstvom, internom komunikacijom, radnim zadacima i radnim uvjetima, te ćemo u nadolazećem razdoblju posebnu pažnju posvetiti razvoju navedenih segmenata.

Tim za održavanje uređaja i zgrade kontinuiranim radom i zalaganjem omogućava stabilnu, pouzdanu i kvalitetnu podršku postojećoj e-infrastrukturi Srca.

U narednom razdoblju iskoraci poslovanja bit će usmjereni na usavršavanje i razvoj modernog i kvalitetnog upravljačkog sustava koji će, uz nove informacijske i komunikacijske tehnologije, pomoći u efikasnijem donošenju odluka upravljačkim tijelima Srca.

U svom dosadašnjem djelovanju Srce je bilo predvodnik primjene novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i omogućilo je mnoge iskorake u primjeni najnovijih tehnologija u znanosti, obrazovanju i cijelom hrvatskom društvu. Vjerujem da ćemo i u narednom razdoblju uz naše visoko kvalitetne, izvrsne, motivirane i međunarodno prepoznate zaposlenike, uspjeti nastaviti svoj put razvoja modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

dr. sc. Ognjen Orel, pomoćnik ravnatelja

Prateći natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama 1984. u rodnome gradu, kao sedmogodišnjak nisam ni imao ideju da je neko naše Srce uspostavilo sustav i informacijski pratilo sva natjecanja, a kamoli da će baš to Srce postati moj drugi dom. I gledajući samo taj jedan rezultat, u domeni koja nije primarno „naša“, taj cjelokupni informacijski splet koji je pratio ove i druge sportske igre na svjetskoj razini, nije moguće ne biti ponosan na Srce. A gdje su tek ostali, skoro pa nebrojeni podaci i procesi kojima se bavimo?

Naime, od početaka Srce, kao dio nacionalne akademske zajednice, njeguje prikupljanje i obradu informacija, prvenstveno u službi visokog obrazovanja i znanosti. Oblikovani su razni informacijski sustavi, kojima je jedno uvijek bilo zajedničko - ljudski potencijal koji je ulagao ono nešto više, pomicao tehnološke i organizacijske granice. Napredovanjem tehnologija i promjenama u društvu, mijenjali su se sustavi i aplikacije, no ostaje činjenica da je Srce tijekom pedeset godina bilo predvodnik digitalne transformacije iz koje smo generacijama učili kako svakodnevnica visokog obrazovanja i znanosti može biti lakša, brža, bolja. Danas Srce svojim sustavima pokriva veliku većinu podataka i informacija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, s realnim planovima za izgradnju novih sustava koji će upotpuniti informacijski krajobraz ovog aspekta našeg društva i dodatno se uklopiti u europsku e-infrastrukturu, a sve to uz korištenje vodećih tehnologija u softverskom i operativnom inženjerstvu.

No, podaci i informacije „samo“ su osnova, čvrsti temelj piramide znanja - informacijama gradimo znanje, a primjenom znanja dolazimo do mudrosti. Srce je spremno za sljedećih 50 godina digitalne transformacije: počevši s platformama za odlučivanje temeljem podataka na svim razinama, s otkrivanjem i primjenom znanja uporabom metoda dubinske analize podataka i umjetne inteligencije sada, a dočekavši svoju stotu godinu s metodama koje možda ne možemo ni zamisliti, ali čijem istraživanju i primjeni se unaprijed veselimo.

Sabina Rako, pomoćnica ravnatelja

Prateći povijest Srca, gledajući fotografije i promatrajući ostvarenja u prvih pedeset godina nemoguće je ne osjećati veliku zahvalnost prema osnivačima Srca, vizionarima koji su rano prepoznali prednosti primjene tehnologije u znanosti i visokom obrazovanju. Zanimljive ideje ali i ljudi koji imaju snage, volje i znanja realizirati ih – to je Srce koje neumorno doprinosi digitalnoj transformaciji sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Usluge i projekti koji su pokrenuti pod okriljem Srca nastoje uvijek biti, koliko je to moguće, ispred vremena te olakšati istraživačke i obrazovne procese na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj. U Srcu nastojimo svoje poslovne procese unaprijediti i optimizirati kako bismo zajednici mogli i dalje pružati kvalitetne usluge. Istovremeno, pratimo potrebe korisnika te s posebnom pažnjom odgovaramo svakom korisniku koji nam se javi ili zatraži pomoć.

Danas su, više nego ikad, pred sustavom znanosti i visokog obrazovanja veliki izazovi i promjene (ali i prilike), a Srce će kao i do sada biti na raspolaganju zajednici pružajući tehnološku, stručnu i savjetodavnu pomoć.

Vladimir Braus, pomoćnik ravnatelja za razvoj i unapređenje kvalitete do 31. 3. 2021.

Kad sam se zaposlio na Sveučilištu imao sam priliku raditi s nekim kolegama koji su radili u Srcu od samih početaka. U tom je trenutku Srce postojalo već 20 godina. Sjećanja tih kolega i njihovi opisi početaka rada Srca za mene su bili velika inspiracija. Kad sam se kasnije zaposlio u Srcu imao sam osjećaj da dolazim u okruženje koje već dobro poznajem.

U 50 godina postojanja Srca mnogo toga se mijenjalo i promijenilo. Mijenjale su se računalne paradigme, tehnologija, društveno okruženje, utjecaj informatike na društvo, standardi i očekivanja korisnika. Struktura korisnika Srca je za to vrijeme bila postojana. Glavni korisnici Srca uvijek su bili studenti, sveučilišni nastavnici i znanstvenici. U određenim razdobljima pridruživali bi im se korisnici i iz drugih okruženja.

Za mene je najveće postignuće Srca to što je, bez obzira na okolnosti i težinu izazova, uvijek uspijevalo biti pouzdani informatički oslonac svojim korisnicima. Pri tome su važne ne samo tehničke nego i savjetodavne usluge. Srce je također i važno mjesto na kojem se obrazuju novi kadrovi.

Danas je Srce suočeno s novim velikim izazovom – aktualnim izazovom digitalne transformacije. Taj je izazov za Srce dvostruki izazov. Kao prvo, Srce treba svojim korisnicima osigurati alate koji podupiru digitalnu transformaciju u njihovom okruženju i pomoći im u korištenju tim alatima. No, Srce također očekuje i vlastita digitalna transformacija. To je možda najveći, ali i najuzbudljiviji izazov do sada.

mr. sc. Miroslav Milinović (1962. - 2021.), pomoćnik ravnatelja za informacijsku i posredničku infrastrukturu

Srce se od svojega osnutka, početkom 70-ih godina prošloga stoljeća, afirmiralo kao značajan čimbenik u projektiranju, izgradnji i održavanju različitih informacijskih i aplikativnih sustava za potrebe nacionalne istraživačke i obrazovne zajednice, pa i cijeloga društva, surađujući pri tome s istraživačkom i obrazovnom zajednicom s jedne strane i s resornim ministarstvima te ustanovama od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku s druge strane.

Kontinuirano smo prisutni i ostvarujemo rezultate u području primjene novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija od osnutka do danas. Svaki je kvalitetni pomak u primjeni IKT-a u hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj zajednici, posebice na Zagrebačkom sveučilištu, povezan sa Srcem kao suradničkom ili vodećom ustanovom. Nerijetko su ovi pomaci bili značajni i za čitavo hrvatsko društvo – sjetimo se samo programske potpore velikim sportskim događanjima ili uvođenja internetskih tehnologija. Pripadnici akademske i istraživačke zajednice prvi su, zahvaljujući Srcu, imali mogućnosti koristiti se internetskim uslugama, prvi su dobili i elektroničke identitete.

Srce odlikuje kontinuirano praćenje razvoja i ispitivanje mogućih primjena novih tehnologija s jedne strane i briga oko uspostave i održavanja, odnosno koordinacije, informacijskih, računalnih i komunikacijskih usluga za potrebe znanosti i visokog školstva s druge strane.

Izazovno je bilo i ostaje izazovnim voditi brigu o nizu postojećih usluga te uz sve to promišljati kako se koristiti novim tehnologijama i rješenjima, uvoditi nove usluge i transformirati postojeće.

U svojem se pedesetgodišnjem radu Srce uvijek oslanjalo na suradnju sa svojom korisničkom zajednicom, okruženjem u kojem djeluje, te na međunarodne projekte.

Uvjeren sam, međutim, da je svoje rezultate ostvarilo i danas ostvaruje prije svega zahvaljujući ljudskim resursima kojima je raspolagalo i raspolaže. Nadam se da će ta, po mom mišljenju temeljena vrijednost Srca, biti ne samo očuvana nego i unapređivana.