Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

Podatkovni centri i virtualni poslužitelji

U lipnju slavljeničke 2021. godine predstavljamo Podatkovne centre i virtualne poslužitelje

Podatkovni centri i virtualni poslužitelji

PODATKOVNI CENTRI

Podatkovni centri su objekti posebne namjene, a njihovu temeljnu infrastrukturu čine računalno-komunikacijske hale, odnosno prateći tehnički energetski, klimatizacijski, mrežni, protupožarni i drugi potrebni sustavi, osposobljeni i kapacitirani za prihvat svih računalnih i komunikacijskih resursa potrebnih za pouzdano funkcioniranje e-infrastrukture akademske i znanstvene zajednice.

Srce trenutno (lipanj 2021.) raspolaže s dva podatkovna centra (DC Srce1 i DC Srce2) u kojima su tehnički sustavi izvedeni u redundantnoj konfiguraciji čime se osigurava visoka raspoloživost (preko 99 %).

U podatkovnim centrima uspostavljeni su mrežni i računalni sustavi koji su osnova za rad drugih usluga Srca i udomljavanje informacijsko-tehnoloških resursa.

Podatkovni centar DC Srce1, J. Marohnića 5

Prva računalna hala Srca izgrađena je 1974. godine. Projektirana je kao središnji dio potpuno nove zgrade Srca u ulici Josipa Marohnića (tada Engelsova bb) i bila je opremljena za prihvat i održavanje tada jednog od najjačeg računala u ovom dijelu Europe, UNIVAC 1110. U doba kad još nisu postojali suvremeni sustavi klimatizacije, računalnu se halu hladilo prirodnim strujanjem zraka iz hladnih podruma i garaža kroz projektirane komore i kanale prema drugom katu (gdje se nalazi hala). Tijekom 2002. godine računalna hala Srca u potpunosti je rekonstruirana, uključujući sustave dodatnog klimatiziranja i neprekidnog napajanja, čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetan i pouzdan smještaj i rad suvremene računalne i komunikacijske opreme.

DC Srce1 je carrier neutral podatkovni centar (neovisan je o pružateljima internetskih servisa), a površina za smještaj IT opreme iznosi 182 m2.

Danas elektroenergetski sustav (dalje u tekstu EEN) podatkovnog centra DC Srce1 čini transformatorsko postrojenje 1000 kVA s dvije grane napajanja (A+B), obje napajane iz UPS sustava (2N). Dodatno EEN čine sustavi dizel agregatskih postrojenja koja (dalje u tekstu DEA) u slučaju nestanka električne energije mogu osigurati 24-satnu autonomiju podatkovnog centra.

Pored tehničkih sustava, DC Srce1 raspolaže s dva međusobno neovisna uvoda optičkih kabela kroz koja u zgradu dolaze optički kapaciteti 20-ak davatelja telekomunikacijskih usluga. To zgradu Srca čini jedinstvenim telekomunikacijskim čvorištem/mjestom s više od 2000 raspoloživih optičkih niti. Već spomenuta količina optičkih kapaciteta dovela je do prepoznavanja zgrade Srca kao centra interneta u Republici Hrvatskoj o čemu ćete više moći saznati na rujanskoj stranici na webu 50.srce.hr.

Hlađenje je izvedeno preko redundantnih vanjskih rashladnih jedinica, a za samo hlađenje koristi se više različitih naprednih tehnologija (rashladni ormari, InRow jedinice i dr.)

U DC Srce1 nalazi se međunarodno čvorište paneuropske akademske mreže GÉANT kao i središnje čvorište akademske mreže CARNET. DC Srce1 udomljuje i mrežne sustave od nacionalne važnosti poput nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa Croatian Internet eXchange (CIX) kao i opremu svih nacionalnih te nekoliko međunarodnih davatelja internetskih usluga (COGENT, Hurricane Electric).

Tijekom ove, 2021. godine, računalna će hala biti proširena i adaptirana u sklopu realizacije projekta HR-ZOO.

Podatkovni centar DC Srce2, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

Krajem 2015. godine uspostavljen je novi podatkovni centar DC Srce2. Novi podatkovni centar jamči osiguravanje kontinuiteta funkcioniranja infrastruktura u nadležnosti Srca i kontinuiteta poslovanja u slučaju eventualnih iznenadnih ili neplaniranih stanja.

Trenutno je u DC Srce2 smješten i Mrežni operativni centar kampusa Borongaj (BC NOC) koji osigurava neometano funkcioniranje izgrađenog IKT sustava kampusa, podržava planiranje i izgradnju novih segmenata mreže, te daje podršku lokalnim IT timovima sastavnica smještenim unutar kampusa Borongaj.

Rad u podatkovnim centrima Srca

U Srcu u podatkovnim centrima većinom rade sistemski inženjeri s različitim širokim znanjima iz područja računarstva. Budući da Srce nema radna mjesta tehničara s uskom specifikacijom zadataka, kao npr. samo zamjena diskova u velikim podatkovnim centrima poput Googlea ili Amazona, sistemski inženjeri Srca su zaduženi i za projektiranje, nadograđivanje i održavanje sustava, ali i za fizičke poslove u računalnoj hali. Ti poslovi uključuju smještanje opreme, zamjenu diskova, provlačenje optičkih kablova ispod tehničkog poda, premještanje ili konsolidiranje hardvera u nove računalne ormare, kabliranje i slično. Iako su računalne hale moderne, u nekim dijelovima je hladnije nego u drugim pa nije rijetkost da se inženjeri trebaju zaštititi kapama ili zaštitom od buke.

Kao i svaka vrsta posla, i ova donosi svoje anegdote. Pamti se neki davniji događaj kad je stigla nova oprema koja je bila nešto šira od postojećih vodilica u ormarima, pa su se ormari morali malo "isturpijati". Dogodilo se da je sasvim lagana vibracija turpijanja uzrokovala restart poslužitelja. 😊 Jednom su studenti na praksi u hali mijenjali kablove i izvlačili ih iz visećih vodilica. Takav jedan kabel je, izvlačeći se, pao i svojim završetkom pogodio minijaturni gumb virtualizacijskog poslužitelja i ugasio ga. Nitko se nije mogao načuditi kako je to uopće moguće bilo pogoditi. 😊 Noviji poslužitelji dolazili su sa zaštitom na gumbima za uključivanje/isključivanje. Tko zna koliko je laktova moralo slučajno ugasiti poslužitelj da bi proizvođači implementirali takvu vrstu zaštite. 😊

Slika: računalna hala Srca i sustav UNIVAC 1110 1974. godine

Slike: današnja računalna hala u zgradi Srca (lipanj 2021.)

Slika: računalna hala Srca u Sveučilišnom znanstveno-obrazovnom kampusu Borongaj (2015.)

Slika: Tim koji održava i razvija podatkovne centre Srca

Slika: timovi Središnji računalni resursi i Srce Cloud

VIRTUALNI POSLUŽITELJI

Virtualizacijske tehnologije danas su temeljni dio računalne platforme na kojoj se grade podatkovni centri. Osim u nekim specifičnim primjenama, predstavljaju nezaobilazan dio računalne infrastrukture te osiguravaju dostupnost servisa, sigurnost i integritet podataka, ali i kontinuitet poslovanja koji su samo desetak godina unazad bile nezamislivi u okvirima pa i najmoćnijih računalnih sustava.

Virtualni poslužitelji Srca za interne servise Srca te javne usluge za akademsku i obrazovnu zajednicu

Srce se virtualizacijskim tehnologijama koristi od samih početaka njihove primjene u svrhu konsolidacije i veće iskoristivosti računalnih kapaciteta. Tako je nakon perioda korištenja raznih tehnologija u testnim i razvojnim okruženjima još 2004. godine nabavljen prvi poslužitelj striktno virtualizacijske namjene. Riječ je o IBM x445 poslužitelju s virtualizacijskom platformom VMWare ESX 2.x na kojem je s radom počelo prvih 10-ak produkcijskih virtualnih poslužitelja u Srcu.

U proteklih 17 godina središnji virtualizacijski sustav prošao je razvojni put preko više hardverskih platformi različitih proizvođača i pratio nadogradnje VMWare virtualizacijske platforme sve do najnovije vSphere 7.0U2 varijante na kojoj danas, na ukupno 16 virtualizacijskih Dell 740xd poslužitelja smještenih na dvije lokacije (DC Srce1 i DC Srce2), opslužuje 413 virtualnih poslužitelja koji čine visoko dostupnu softversku platformu za razne interne servise Srca te javne usluge Srca za akademsko-obrazovnu i znanstvenu zajednicu u Hrvatskoj (Dabar, AAI@EduHr, Hrčak, ISVU, ISSP, Merlin i brojne druge).

Središnji virtualizacijski sustav sastoji se od ukupno 512 Intel Xeon Gold 6130 CPU jezgri na 2.10 GHz, preko 6TB RAM-a, putem višestruko redundantnih 8 GB/s FC sučelja je priključen na 4 različite spremišne hardverske platforme različitih proizvođača (IBM, Hitachi, Netapp, Dell) putem kojih omogućava virtualnim poslužiteljima iskorištavanje preko 400 TB spremišnog prostora za najrazličitije tipove podataka. Mrežna povezanost svakog od poslužitelja osigurava se preko redundantnih 4x10 GB/s linkova.

Spremišna mreža osigurava resurse za potrebe pohrane i neposredne uporabe podataka na sustavima Srca kojima je prostor dodijeljen. Sastoji se od više diskovnih spremišta raznih proizvoiđača i ukupnog je kapaciteta 1,86 PB (oba podatkovna centra). Pristup resursima ostvaruje se direktno (blok uređaji) ili putem datotečnih protokola (NFS, SMB). Spremišna mreža Srca redundantna je na više razina kako bi se osigurala neprekinutost rada i pristupa podacima.

DC Backup sustav je baziran na robustnoj IBM Tivoli backup platformi i omogućava svim Srce poslužiteljima file-level povrat svih podataka do 30 dana unatrag, pohranjivanje podataka na LTO trake u okviru tape library uređaja, dugoročno arhiviranje itd.

Za one komponente sustava kojima visoka dostupnost, automatska raspodjela resursa, višestruki multipath svih komponenti i cijeli niz metoda za osiguravanje podatkovnog integriteta putem hardverskih, virtualiziranih i spremišnih komponenti još uvijek treba dodatno omogućiti raspoloživost i kontinuiranost poslovanja, osigurana je i Zerto platforma sustava za oporavak od havarije kojom možemo dodatno zaštititi 50 individualnih virtualnih poslužitelja s temeljnim servisima Srca uz osiguranje RPO integriteta podataka od, u prosjeku manje od 10 sekundi i s mogućnošću povrata sustava u bilo koji trenutak prije bilo koje promjene stanja u zadnjih minimalno 4 sata.

Virtualni poslužitelji Srca iz usluge Srce Cloud

2012. godine Srce je na temelju tada već višegodišnjeg iskustva s virtualizacijskim platformama odlučilo formirati uslugu temeljenu na paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing) putem koje bi se omogućio pristup vanjskim korisnicima (ustanovama) i servisima na različite tipove virtualnih resursa te samostalno upravljanje istima, uz osiguravanje svih prednosti koje

virtualizacijske platforme donose sa sobom. Tako su nastale usluge Privatni virtualni poslužitelji (Virtual Private Servers , VPS) i Virtualne učionice i laboratoriji (Virtual Computing Lab, VCL) odnosno objedinjena platforma "Srce Cloud".

VPS usluga je danas aktivna na 2 klastera od ukupno 6 poslužitelja na XenServer virtualizacijskoj platformi i omogućava korisnički pristup putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta odobrenim ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja do individualnih virtualnih platformi različitih operacijskih sustava s konfiguracijom 2 procesora (vCPU) [Intel Xeon E7-4830 ~2 GHz], 8 GB radne memorije (vRAM), 100 GB diskovnog prostora te jednom IPv4 adresom u javnom adresnom prostoru rezerviranom za pružanje usluge. Uz to osiguran je i virtualni backup podataka putem Unitrends platforme kojom je omogućen povrat slika (image) virtualnih poslužitelja do 4 tjedna u natrag. Usluga danas poslužuje preko 350 individualnih virtualnih poslužitelja i preko 100 ustanova korisnica. Sustav se najčešće koristi za udomljavanje mail poslužitelja, web servera različitih namjena (javni webovi ustanova, različite konferencijske web stranice), različitih aplikacija za znanstvena istraživanja, sistemskih servisa ustanova i tako dalje.

Drugi dio korisničke Srce Cloud platforme čini usluga Virtual Computing Lab (VCL). VCL je usluga koja na značajno manjim hardverskim resursima omogućava djelatnicima ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja upotrebu privremenih skupova virtualnih poslužitelja kao što su virtualne učionice za potrebe nastave ili virtualni laboratoriji u nastavi ili istraživanjima, putem sustava rezervacije resursa. Standardni virtualni poslužitelj u okviru usluge je sljedećih svojstava: 1 procesor (vCPU), 2 GB radne memorije (vRAM), 20 GB diskovnog prostora, te jedna IPv4 adresa u javnom adresnom prostoru rezerviranom za pružanje usluge.

Nositelj projekta: Srce
Oznaka: KK.01.1.1.08.0001
Vrijednost projekta: 196.802.438,11 HRK
EU sufinanciranje: 167.282.072,40 HRK
Razdoblje provedbe: 1.7.2017. - 1.9.2021.
Kontakt: hr-zoo@srce.hrwww.srce.hr/hr-zoo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Unaprjeđenje podatkovnih centara i virtualizacijskih poslužitelja projektom HR-ZOO

Podatkovni centri

Projektom HR-ZOO predviđeno je uređenje i opremanje pet sjedišta HR-ZOO, dva u Zagrebu te po jedno u Osijeku, Rijeci i Splitu. Time će se stvoriti osnovni uvjeti za razvoj nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske, ali ujedno i lokalne infrastrukture za istraživanje, razvoj i inovacije na sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Uspostava sjedišta HR-ZOO u Osijeku, Rijeci i Splitu uključuje prilagodbu postojećih prostora lokalnih sveučilišta u podatkovne centre s pratećim prostorima za smještaj tehničkih sustava.

Podatkovni centar DC Srce1 kroz projekt HR-ZOO bit će proširen i uređen. Uz novi podatkovni centar na kampusu Borongaj (objekt 215) sadašnji DC Srce2 (objekt 210) ostat će aktivan kao centar mreže kampusa Borongaj.

Slike: radovi u podatkovnim centrima

Virtualni poslužitelji

Nadolazećom realizacijom projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni Oblak (HR-ZOO), kapaciteti virtualizacijske infrastrukture će se dodatno povećati na gotovo 50 individualnih poslužitelja najnovije generacije u 5 podatkovnih centara koji će omogućavati do 1800 virtualnih poslužitelja s multi-site oporavkom od havarije, automatiziranu visoku dostupnost čitavih lokacija, te samouslužne servise koji će ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatska omogućiti do sada najjednostavniji, izrazito fleksibilan te visoko dostupan i potpuno siguran pristup svim potrebnim računalnim resursima uz nastavak visoko kvalitetnog opsluživanja svih postojećih i budućih Srce usluga.