Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

Podatkovne usluge i digitalni repozitoriji

U kolovozu slavljeničke 2021. godine predstavljamo Podatkovne usluge i digitalne repozitorije

Podatkovne usluge i digitalni repozitoriji

Usluga Podatkovne usluge i digitalni repozitoriji omogućava sustavno prikupljanje, pouzdanu pohranu i dijeljenje rezultata rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, podupirući pri tome načela otvorene znanosti. Usluga ima više korisnicima prepoznatljivih elemenata:

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je sustav koji ustanovama i drugim pravnim osobama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavnu uspostavu digitalnih repozitorija za pohranu i diseminaciju rezultata djelovanja ustanove odnosno njezinih djelatnika, studenata i suradnika. U repozitorijima sustava Dabar mogu se pronaći preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audio zapisi, prezentacije, digitalizirana građa...

Hrčak (Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa) je sustav koji, uz ulogu središnjeg portala za pristup znanstvenim i stručnim časopisima te časopisima za popularizaciju znanosti i kulture, omogućava uredništvima časopisa uređivanje časopisa te objavu članaka u otvorenom pristupu, što znači da su cjeloviti tekstovi znanstvenih, stručnih i ostalih članaka dostupni za čitanje i preuzimanje.

Puh (Pohrana i upravljanje podacima) je sustav koji korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu. Uporaba sustava Puh fokusirana je na specifične potrebe korisnika za pouzdanim čuvanjem i dijeljenjem podatka tijekom istraživačkih projekata te pohranom i dijeljenjem većih količina obrazovnih sadržaja koji ne mogu biti pohranjeni u okviru sustava za e-učenje.

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) na jednom mjestu prikuplja metapodatke hrvatskih repozitorija. Kroz sučelje ARA-e korisnik može centralizirano pretraživati metapodatke svih prikupljenih repozitorija, a rezultati korisnika upućuju na radove u izvornim repozitorijima.

Hrvatski arhiv weba (HAW) zbirka je sadržaja preuzetih s weba nastala sa svrhom preuzimanja i trajnog čuvanja online obveznog primjerka. Sadržaj na webu predstavlja značajan dio suvremene hrvatske kulturne i znanstvene baštine. Izgrađen je na konceptima selektivnog pobiranja javno dostupnih publikacija na webu, godišnjeg harvestiranja .hr domene i tematskog harvestiranja sadržaja od nacionalnog značaja. HAW se razvija kroz dugogodišnju uspješnu suradnju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišnog računskog centra od 2004. godine.

Hrvatski jezični portal (HJP) zajednički projekt nakladničke kuće Znanje i Srca, prva je i zasad jedina internetom distribuirana rječnička baza hrvatskoga jezika.

Malo o počecima

Početkom 2002. godine stručni je tim Srca započeo s pripremama za prvo mjerenje hrvatskoga prostora weba. Poticaj za ovaj projekt došao je kroz suradnju Srca i Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK). U okviru ove suradnje prepoznata je potreba za prikupljanjem informacija o veličini i sadržaju hrvatskoga web-prostora. U siječnju 2002. godine NSK i Srce sklopili su ugovor kojim se priprema i provedba prvoga mjerenja hrvatskog weba povjerava Srcu. Mjerenje je pokrenuto 29. 3. 2002. godine i trajalo je sve do 7. svibnja. Znanje skupljeno provođenjem mjerenja weba omogućilo je timu Srca da, ponovno u suradnji s NSK, 2004. godine pokrene i ostvari projekt Hrvatskog arhiva weba. Hrvatski arhiv weba zbirka je sadržaja preuzetih s weba. Njegova je svrha preuzimanje i trajno čuvanje publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine. HAW je jedinstven arhiv u Hrvatskoj i svijetu. Zadnjim harvestiranjem .hr domene provedenim u razdoblju od 22. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. arhivirano je 180.379.532 datoteka odnosno 21 TB sadržaja. Brojčano se 50 % datoteka odnosi na HTML, a 35 % na slikovne sadržaje. Usporedimo li to s rezultatima prvog mjerenja hrvatskog web prostora kojeg je Srce provelo u razdoblju 29. ožujka 2002. do 07. svibnja 2002., i kada je prebrojano 4.667.920 datoteka ukupne veličine 300 GB, tada je udio HTML-a bio 67 %, a slika 23 %.

Hrčak je nastao na temelju ideje grupe informacijskih stručnjaka i knjižničara okupljenih u okviru Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HID), a prva inačica sustava realizirana je u razdoblju 2004. – 2006. godine u Srcu, uz potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Ciljevi projekta uspostave Hrčka bili su izgraditi sustav kojim će se uredništvima časopisa znatno olakšati postupak objavljivanja digitalnih inačica časopisa, a korisnicima omogućiti nesmetani pristup, pregledavanje i pretraživanje sadržaja kroz jedinstveno sučelje te potaknuti što veći broj hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa da ponude svoj sadržaj otvoreno i online, u skladu s globalnim inicijativama za otvoreni pristup znanstvenim informacijama. Hrčak je javnosti prvi puta predstavljen prigodnom radionicom koja je održana 7. veljače 2006. godine kada je Hrčak ujedno i pušten u produkcijski rad. 2008. godine je uredništvima časopisa uključenih u Hrčak omogućeno korištenje zajedničkog alata za uređivanje i objavu časopisa Open Journal System (OJS). OJS kroz niz koraka pomaže u procesu objavljivanja časopisa, omogućuje zaprimanje članaka, uredničke odluke, recenziranje, lektoriranje i objavljivanje, a urednicima časopisa omogućava učinkovitije upravljanje navedenim postupcima. Uz navedene mogućnosti OJS-a, Srce pruža i mogućnost sinkronizacije podataka iz OJS-a u Hrčak. U 2021. godini OJS instancu Hrčka koristi 54 časopisa.

Hrvatski jezični portal (HJP) zajednički je projekt nakladničke kuće Novi Liber i Srca. Hrvatski jezični portal, prva je i zasad jedina internetom distribuirana rječnička baza hrvatskoga jezika, besplatno je dostupan od lipnja 2006. godine. Projekt je dobio inicijalnu potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2004. godine, a nakon toga je financiran iz vlastitih sredstava vlasnika. Portal kao i programsku podršku koja omogućava uporabu rječničke baze putem Interneta razvilo je Srce. Nakladnička kuća Znanje 2015. godine preuzela je poslovanje Novog Libera i Hrvatskog jezičnog portala, te je u skladu s tim promijenjena adresa službene stranice u hjp.znanje.hr.

Dvije tisućitih godina sve više jača svijest o podacima kao temelju modernog društva i modernih podatkovno intenzivnih znanosti. Počevši sustavno raditi na izgradnji podatkovnog sloja e-infrastrukture, Srce 2010. godine pokreće nekoliko usluga koje korisnicima iz akademske zajednice omogućavaju jednostavniju razmjenu i pohranu podataka. Jedna od prvih bila je usluga FileSender – usluga koja korisnicima akademske zajednice omogućava slanje velikih datoteka drugim korisnicima u ili izvan akademske zajednice. Druga podatkovna usluga – GSS – omogućavala je pohranjivanje korisničkih datoteka i udaljen pristup do pohranjenih podataka kroz mrežni preglednik ili putem sučelja WebDAV. Nakon FileSendera i GSS-a, 2011. godine puštena je u rad usluga Javne kolekcije podataka. Bila je namijenjena pohrani zbirki trajnih podataka. Usluga GSS doživjela je kasnije transformaciju u uslugu MojOblak te u današnju uslugu Pohrana i upravljanje podacima (Puh) (2019. godine), a Javne kolekcije podataka bile su preteča današnjim Digitalnim akademskim arhivima i repozitorijima (Dabar).

U okviru svojih aktivnosti vezanih uz podatkovne usluge i digitalne repozitorije, podupirući pri tome inicijativu za otvoreni pristup, Srce 2013. godine pokreće novu uslugu – sustav pod nazivom Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA). Porastom broja repozitorija s otvorenim pristupom (institucionalni repozitoriji, časopisi, zbornici konferencija, arhive web sjedišta itd.) pojavili su se i prvi izazovi za krajnje korisnike koji često ne znaju koji su im sve repozitoriji na raspolaganju i otežano pretražuju ciljane repozitorije jer to moraju raditi na više različitih web sjedišta s nerijetko različitim sučeljima. 

Srce je sustav Dabar pustilo u produkcijski rad 17. kolovoza 2015., a prva dostupna funkcionalnost bila je podrška za pohranu završnih i diplomskih radova studenata visokih učilišta čime su stvoreni tehnički preduvjeti za uspostavu Nacionalnog repozitorija završnih i diplomskih radova - ZIR i ispunjavanje obveze propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 83., stavak 11. koji nalaže trajnu objavu tih radova na odgovarajućim javnim internetskim bazama, uključujući javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Do srpnja 2021. godine u Dabru je uspostavljeno 150 repozitorija ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te je ukupno objavljeno preko 1157.000 digitalnih objekata od čega je više od 47 % u otvorenom pristupu. Kako bi korisnicima, ali i servisima, omogućili kvalitetniji uvid u cjelokupan sadržaj Dabra, početkom 2021. godine implementirana je mogućnost središnjeg pregledavanja i pretraživanja svih sadržaja u Dabru.

Slika: rast hrvatskog weba od 2002. do 2021. godine

Slika: rast broja časopisa u Hrčku

Slika: rast objave radova s cjelovitim tekstom u Hrčku

Slika: rast objavljenih objekata u Dabru

Tim

Tim Srca koji svakodnevno radi na podatkovnim uslugama danas se sastoji od 9 članova različitih profesija - od tehničkih do društveno-humanističkih. Za uspješno obavljanje zadataka, nužna je suradnja s velikim brojem timova Srca: sistemskim inženjerima, središnjim Helpdeskom Srca, AAI@EduHr timom, ISVU timom, timom podatkovnih centara i virtualnih poslužitelja te pravnom službom.

Slika: tim Srca

Izdvojene suradnje

Teško je izdvojiti samo jednu najbolju suradnju pa ćemo izdvojiti najstariju najbolju suradnju i najnoviju najbolju suradnju:

Na razvoju Hrvatskog arhiva weba surađujemo s timom NSK od 2004. godine. Karolina, Inga, Mirna, Tanja, Sofija, Sonja, Josip, Marta, Domagoj, IT odjel... dug je popis kolegica i kolega iz NSK-a s kojima smo se tijekom prošlih 15 godina sretali i sa svima smo imali ugodnu, profesionalnu i uspješnu suradnju. Rezultate te suradnje je globalno prepoznat arhiv weba koji pouzdano čuva i u otvorenom pristupu nudi preko 90 TB sadržaja.

Srce je 2019. postalo hrvatski nacionalni čvor globalne organizacije Research Data Alliance (RDA) koja je usmjerena na razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima. U aktivnostima Srca kao nacionalnog RDA čvora pridružile su se kolegice iz Sveučilišne knjižnice Rijeka, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Sveučilišne knjižnice u Splitu te Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Tim u sastavu Marta, Kristina, dvije Ivane, dvije Ljiljane i Draženko održao je od 2019. godine niz radionica i webinara o organizaciji i upravljanju istraživačkih podacima, trenutno se priprema serija tečajeva o upravljanju istraživačkim podacima, a posebno se ponosimo objavljenim dokumentima koji su nastali ovom suradnjom, a to su "23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima" te priručnik o upravljanju istraživačkim podacima "Istraživački podaci - što s njima?" Veselimo se daljnjoj suradnji!

Koji biste najbolji trenutak izdvojili?

Nedugo nakon uspostave Dabra, 2017. godine, dodijeljena nam je nagrada EUNIS Elite Award za izvrsnost u implementaciji sustava Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji, a temeljem rada DABAR – the national infrastructure for digital repositories skupine autora Draženko Celjak, Zoran Bekić, Marko Cundeković, Ljiljana Jertec, Miroslav Milinović i Alen Zubić.

Prepoznati smo i unutar "kuće" ."VELIKA pohvalnica timu sustava Dabar za višegodišnji uspješan razvoj i kontinuirane razvojne iskorake sustava Dabar, posebnu dobru i kvalitetnu suradnju sa zajednicom, promociju otvorene znanosti i uspostavu hrvatskog RDA čvora u 2019 g." dodijeljena nam je na božićnom domjenku u Srcu.

Pamtite li kakav nezgodan trenutak? 😀

Kao i u svakom drugom poslu, i ovdje se, doduše rijetko, dogode "nezgodacije". Jednom smo bili napadnuti kroz jednu PHP ekstenziju i tom prilikom je jedan od poslužitelja Dabra nakratko postao miner kriptovaluta. Pregledali smo puno logova dok nismo shvatili što se dogodilo i rekreirali napad da se uvjerimo da smo otklonili problem. 😀

Surađujete li s korisnicima?

Korisničku zajednicu nastojimo uključiti u proces planiranja i razvoja naših sustava.

Od samih početaka je u razvoj Dabra, uz Srce, bio uključen niz pojedinaca iz akademske i istraživačke zajednice. Ta je suradnja formalizirana 2016. godine potpisivanjem i sporazuma između Instituta Ruđer Bošković, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Srca, a s kojim je uspostavljen i Koordinacijski odbor koji usmjerava razvoj i uporabu sustava Dabar. Nakon toga formirali smo deset radnih skupina sastavljenih od stručnjaka koje se bave raznim izazovima vezanim uz repozitorije.

U određivanju smjera razvoja i upravljanju Hrčkom već nam duži niz godina pomaže Savjet Hrčka koji je sastavljen od urednika časopisa, izdavača, stručnjaka iz područja informacijskih znanosti, posebno knjižničarstva te predstavnika autora.

Održavamo brojne radionice koje su prvenstveno namijenjene urednicima repozitorija u Dabru i uredništvima časopisa u Hrčku, ali i istraživačima, knjižničarima... Tijekom godina aktivno smo okupljali korisnike na brojnim tematskim događanjima kojima su znali biti posvećeni po cijeli dan ili dva u godini. Od događaja se posebno ističe Dan digitalnih repozitorija koji smo održali 2014. i 2015. godine, a od 2017. godine, od održavanja prve konferencije Srca "Dani e-infrastrukture Srce DEI", naš tim nosi bar jedan track na tim konferencijama. Ukupno se možemo pohvaliti s više od 50 održanih radionica (uživo i putem sustava za webinare) kojima je prisustvovalo više od 600 polaznika!

S korisnicima komuniciramo i standardnim putevima, najviše e-mailom, a ono što ih najviše muči su pitanja vezana za autorska prava i prava pristupa radovima u našim sustavima, ali javljaju se i s pitanjima općenito za načine korištenja pojedinih sustava (kako ispuniti pojedina polja i slično). Javljaju nam se i kad zaborave kako se prijaviti u sučelje Hrčka, pa se tad dogodi da shvatimo kako nekoliko korisnika koristi iste podatke za prijavu, na što ih uvijek upozoravamo da nije dobra praksa i da to jedna druga usluga Srca izričito zabranjuje. 😀

Hrčak, Dabar, Ara, Puh - slijedimo simpatičnu naviku nazivanja naših sustava po životinjama pa nije neobično da smo dobili i poneki mail zabrinutih korisnika za svoje ljubimce s opisom poteškoće (na primjer dobili smo upit možemo li pomoći sirijskom hrčku jedne zabrinute korisnice koji je vjerojatno slomio nožicu padom s povišenog mjesta).

Radionice, prezentacije

Predstavljanje plana razvoja Dabra za 2016. godinu (18. 12. 2015.)

Radionica o objavljivanju radova na Hrčku u XML formatu (travanj 2017.)

Radionica o objavi i upravljanju istraživačkim podacima (Split, 18. 6. 2019.)

Radionica Istraživački podaci - što s njima?, 25. 2. 2020. Rijeka

Koja biste događanja izdvojili, kojih se rado sjećate?

Srce je u srijedu, 2014. godine prvi put organiziralo Dan digitalnih repozitorija - jednodnevno događanje kojem je cilj bio na jednom mjestu okupiti sve one koji razvijaju i održavaju digitalne repozitorije ili to tek namjeravaju, i žele razmijeniti znanja i iskustava iz tog područja. Više od 120 sudionika koji su se okupili u prepunoj dvorani Srca i opširan program, te aktivne rasprave koje su se vodile, potvrđuju stajalište Srca o važnosti ovog pitanja, ali i velikom zanimanju za pitanja vezana uz čuvanje i pristup podacima. Rasprava provedena u okviru događanja bila je početak sustavnog okupljanja zajednice zainteresirane za digitalne repozitorije i promicanje načela otvorene znanosti te poticaj za razvoj Dabra.


Tim Srca je u suradnji s partnerskim RDA ustanovama organizirao webinar na kojem je istraživačima, knjižničarima, urednicima repozitorija, izdavačima i svima koji se susreću s istraživačkim podacima nastojao približiti smjernice i dobre prakse usmjerene na otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka. Webinar je okupio 271 polaznika iz Hrvatske, Srbije, Makedonije te Bosne i Hercegovine. Događanje se održalo u sklopu projekta RDA Europe 4.0 (Research Data Alliance) u suradnji Srca sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka, Sveučilišnom knjižnicom u Splitu, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.


Rado se sjećamo i prve radionice za urednike repozitorija u Dabru koju smo održali izvan Zagreba i to na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Inicijalno je na radionicu bilo prijavljeno 25 sudionika za koje je previđeno mjesto u učionici, ali ih je pristiglo još skoro toliko neprijavljenih. Organizatori su hitno pokušavali ugurati dodatne stolove i stolice kako bi sve smjestili, a kad je radionica krenula, cijeli tim Dabra (i onaj prisutan na radionici i dio koji je ostao kao tehnička podrška u Srcu) je bio angažiran kako bismo mogli odgovoriti na sva pitanja polaznika. Srećom, to je bilo 2015. godine kada još nismo morali brinuti o epidemiološkim mjerama i držanju razmaka. 😊

Članovi tima kroz godine