Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

Izjava o pristupačnosti

Sveučilišni računski centar Srce nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice 50 godina Srca (http://50.srce.hr/).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su djelomično u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sljedeći sadržaj neusklađen je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019): Nije osigurana mogućnost preskakanja navigacije. Ugniježdeni naslovi ne koriste se konzistentno. Slike nemaju atribut alt, nego su opisane tekstom uz sliku. Video zapisi nemaju podnaslove. Neki dijelovi mrežnih stranica nisu dostupni samo pomoću tipkovnice. Neke slike prikazuju i tekst. Dijelovi navigacije dostupni su prelaskom pokazivača, a ne pritiskom tipke miša. Nisu vidljive veličine dokumenata za preuzimanje. Pojedine stranice nemaju zasebni title element. Na naslovnici je prisutan dinamički sadržaj koji nema mogućnost zaustavljanja.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u veljači 2022. Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar. Izjava je zadnji put preispitana u veljači 2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama 50 godina Srca objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu pristupacnost@srce.hr,
  • putem telefona Helpdeska Srca +385 1 616 5165 u radnom vremenu Helpdeska,
  • putem službenih kanala Srca na društvenim mrežama,
  • i poštom na adresu Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica 50 godina Srca nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.