Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 1991

Helpdesk Srca


Helpdesk Srca, kakav je danas - središnje mjesto za pružanje prve razine podrške korisnicima Srca, započeo je s radom 1991. kao slijednik dotadašnje konzultantske Službe za korisnike Srca.

Sve aktivnosti i djelovanje Srca usmjereni su prema ciljevima koji proizlaze iz potreba korisnika. Prije svega članovi akademske zajednice (studenti, nastavnici i djelatnici visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj) te manji, ali također važan, broj korisnika koji čine građani, tj. zainteresirane osobe bez obzira na to pripadaju li nekoj skupini, npr. zaposlenici neke tvrtke ili su to građani u najširem smislu, kao i umirovljenici, obraćaju se Helpdesku najčešće kada im se javljaju poteškoće u radu ili ako trebaju više informacija o uslugama Srca. Zadatak je operatera u što je moguće kraćem vremenu pomoći izravnom uputom ili upućivanjem/prosljeđivanjem upita drugoj razini podrške ili helpdesku usluge na koju se upit odnosi.

Intenzivna komunikacija s korisnicima predstavlja izazov. Od operatera zahtijeva brzu reakciju, ali i strpljenje i ljubaznost. Za mnoge korisnike Središnji helpdesk prvi je susret sa Srcem. Svjesni smo da nosimo posebnu odgovornost i nastojimo Srce predstaviti u što je moguće boljem svjetlu.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka