Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 1992

Cjelovita podrška uporabi internetskih servisa


Nakon uspostave interneta u Hrvatskoj od 1992. godine postojala je potreba za odgovarajućim obrazovanjem zajednice u području uporabe mrežnih servisa i sustava. U razdoblju od 1992. do danas Srce je u tu svrhu pripremilo brojne priručnike i upute te održavalo brojne tečajeva.

Neki od najstarijih sačuvanih priručnika i materijala za tečajeve u arhivi Srca iz tog je doba priručnik za uporabu sustava EAN koji je nastao 1992. godine. EAN je bio sustav za pripremu, pohranu i slanje elektroničke pošte. Autori priručnika su Ivan Marić, Josip Derado i Darija Meter.

Nešto kasnije, 1993. godine, pripremljen je i priručnik „Mrežni servisi: Gopher“. Gopher je bio distribuirani mrežni servis za pregled mrežnih resursa. Za razliku od današnjeg načina pretraživanja sadržaja na internetu koji koristi hiperpoveznice, Gopher je koristio hijerarhijske razine izbornika.

Iz te godine sačuvani su i materijali za tečajeve "Koncept mreže Distribucijski sistemski servisi" autora Ivana Marića i "Osnovne mrežne usluge" Darije Demeter.

Srce je na razne načine sudjelovalo u razmjeni znanja i iskustva sa zajednicom pa je pokrenulo izdavanje Glasila Srca u kojem su u razdoblju od 1993. do 1995. objavljivane informacije i upute za uporabu različitih mrežnih servisa. Osim Glasila, tiskani su i brojni kratki priručnici i leci od kojih najstarije, uz sve prethodno navedene publikacije, donosimo na ovoj stranici u cijelosti.

Stečena iskustva u prvim godinama uporabe interneta pretočena su u sveobuhvatnu publikaciju „Priručnik za korisnika“ Hrvatske akademske i istraživačke mreže koju je Srce izradilo i izdalo 1995. godine. Priručnik donosi osnovne naredbe za korištenje UNIX sustava (vi editor, Joe editor, telnet, FTP, Mail, Elm, Talk i Write), upute za korištenje CARNet mreže i mrežno dostupnih usluga kao što su Gopher, World Wide Web, Usenet, zatim kako pronaći informacije o pojedincima, ustanovama i adresama računala i slično.

I sami korisnici u svojim su osvrtima naglašavali korisnost novouspostavljenih mrežnih servisa i usluga.

Priručnik za uporabu sustava EAN izrađen 1992. godine.
Materijali za tečaj Mrežni servisi: Gopher izrađen 1993. godine.
Tečaj Osnovne mrežne usluge 1993. godine
Kratki priručnik Mrežni informacijski servisi iz 1994. godina
Kratki priručnik Prvi dan u CARNet-u iz 1995. godine
Kratki priručnik UNIX iz 1994. godine

Natrag

Pregled odabranih trenutaka