Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 1993

Vršna .hr domena


1993. godine Hrvatska je dobila vršnu .hr domenu. Time su stvorene pretpostavke za prisutnost Hrvatske u virtualnom svijetu.

„Please go ahead with the new top level domain HR for Croatia“, rečenica je Jona Postela, koju je 27. veljače 1993. kao znak odobrenja i uvrštenja nove ccTLD (country code top level domain) vršne domene za Republiku Hrvatsku u root DNS servere, uputio Ivanu Mariću, zamjeniku ravnatelja Srca koje je tada administrativno i tehnički obavilo posao oko uspostave hrvatske domene.

Registracija i aktiviranje nacionalne vršne internetske domene bio je završni korak u uspostavi Interneta u Hrvatskoj. Vršna oznaka „.hr“ pojavljuje se u prvim komunikacijama sa svijetom kao sastavni dio adresa e-pošte, a nakon toga i svih ostalih internetskih servisa.

Prva hrvatska internetska domena bila je srce.hr.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka