Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2000

Croatian Internet eXchange (CIX)


Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa (Internet eXchange Point - IXP). CIX je osnovan 8. rujna 2000. godine potpisivanjem Memoranduma o uspostavi nacionalnog odredišta za razmjenu internetskog prometa. Potpisali su ga At&T Global Network Service Hrvatska d.o.o, Hrvatske telekomunikacije d.d., Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, ISKON Internet d.o.o., Hrvatska radiotelevizija i VIP-NET GSM d.o.o.

Početkom 2001. godine na drugom katu zgrade Sveučilišnog računskog centra uređena je prostorija CIX-a. Prilikom uređenja prostorije izvedena je sva neophodna električna i telekomunikacijska infrastruktura. Osigurani su odgovarajući klimatski uvjeti unutar prostorije (vlaga i temperatura). Postavljena su pravila pristupa prostoriji koja garantiraju fizičku sigurnost opreme unutar prostorije, postavljen je i opremljen komunikacijski ormar za prihvat opreme članica CIX-a. 12. 10. 2002. godine CIX je preseljen u novu obnovljenu računalnu halu.

Prve "operativne" članice CIX-a bile su CARNet (spojen 1. 3. 2001.) i ISKON (spojen 13. 3. 2001.). One su ostvarile i prvi peering kroz CIX. Od osnivanja 2000. godine do 31. 3. 2005. godine rad CIX-a financirala je Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet kao svoju uslugu, a koju je osmislilo i tehnički održavalo Srce. 2005. godine, na osnivačkom sastanku Vijeća CIX-a, Srce je kao domaćin u potpunosti preuzelo brigu o CIX-u. CIX je tako postao neprofitnom uslugom Srca čime su osigurani uvjeti za međusobno povezivanje i neprekidni rad CIX-a 24 sata dnevno tijekom cijele godine.

Krajem 2007. godine CIX je postao novom članicom European Internet Exchange Association (skraćeno Euro-IX), udruženja europskih središta za razmjenu internetskog prometa čiji je cilj promoviranje kulture otvorene razmjene ideja i iskustava među članicama. 2008. godine potpisan je prvi ugovor o članstvu i korištenju CIX usluge s jednom od inozemnih članica (VeriSign).

1. 6. 2016. godine službeno je pušteno u rad sjedište CIX2 na adresi Selska 93, Zagreb, u prostoru podatkovnog centra Altus IT, danas InterXion. Hrvatsko središte za razmjenu internetskog prometa je tako nakon 16 godina iz infrastrukture izgrađene na principu jedne lokacije preraslo je u infrastrukturu izgrađenu na više lokacija, distribuiranu infrastrukturu. Danas CIX broji 35 članica i kroz njega prolazi oko 315 TB podataka dnevno čime se korisnicima i davateljima internetskih usluga smanjuju troškovi, povećava sigurnost internetskog prometa te ukupna kvaliteta interneta u Hrvatskoj.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka