Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2001

Informacijski sustav visokih učilišta


Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) je složeni informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s praćenjem tijeka studiranja studenata na visokim učilištima u Hrvatskoj. Korisnici sustava su studenti (njih gotovo 140.000), nastavnici i djelatnici visokih učilišta i drugih ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (ukupno oko 14.000).

Projekt izgradnje Informacijskog sustava visokih učilišta pokrenulo je još 1999. godine tadašnje Ministarstvo znanosti i tehnologije. Razvoj sustava povjeren je Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. ISVU počinje s radom na pilot-ustanovama u svibnju 2001. godine. To su bili Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. ISVU je gotovo od samog početka realizacije projekta, od srpnja 2001. godine povezan s tada već postojećim Informacijskim sustavom studentske prehrane, a današnjim Informacijskim sustavom studentskih prava (ISSP). Prvi upisni list na produkcijskom sustavu evidentiran je u srpnju 2001. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Studomat se počeo koristiti 2002. godine. U veljači je prijavljen prvi ispit, a u srpnju je obavljen prvi upis putem Studomata.

U listopadu 2003. godine završena je izgradnja sustava, a 2004. godine sustav je potpuno preseljen na poslužitelje u Srcu, uspostavljen je Centar potpore Informacijskom sustavu visokih učilišta (CP ISVU) i obavljena je službena primopredaja sustava između FER-a i Srca. Od tada Srce brine o radu sustava, pruža tehničku podršku korisnicima i održava tečajeve, a FER je zadužen za održavanje i nadogradnju sustava.


U sljedećim godinama sustav se intenzivno širi i razvija. 2005. godine visoka učilišta kreću s evidencijom podataka o preddiplomskim, a 2008. godine o diplomskim studijima i studentima. Izgrađena je podrška za model studiranja prema preduvjetima (2006.), kontinuirano praćenje studenata (2007.), dvopredmetne studije (2007.), mobilnost studenata (2010.), generiranje svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju (2010.). Uspostavljeni su probni sustav za krajnje korisnike (2004.) i sustav za održavanje tečajeva (2006.).

2006. godine ISVU je povezan s informacijskim sustavom Mozvag, a 2007. godine s Autentikacijskom i autorizacijskom infrastrukturom sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr) za potrebe održavanja sadržaja LDAP imenika na visokim učilištima. 2010. godine upisani su prvi studenti temeljem podataka iz sustava Državne mature, odnosno Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

U kolovozu 2011. godine Srce od FER-a preuzima i održavanje i razvoj sustava te od tada u potpunosti brine o ISVU-u.

Krajem 2011. godine završena je izgradnja modula ISVU REST API koji je omogućio programski pristup podacima i procedurama u ISVU, a sredinom 2012. godine završena je pilot faza i modul je pušten u standardnu produkciju. Nakon toga je i veza ISVU-a s ISSP-om i NISpVU-om realizirana putem ISVU REST API-ja. 2014. godine i Merlin je povezan s ISVU-om putem ISVU REST API-ja.

U periodu od 2013. do 2020. godine obavljene su brojne prilagodbe i nadogradnje sustava, od kojih su najznačajnije izgradnja podrške za praćenje programskih ugovora (2013.), prelazak na autentikaciju u ISVU isključivo putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta (2015.) te izgradnja novih modula, Poslijediplomski studiji - za vođenje podataka o poslijediplomskim studijima i studentima (2015.), Pregled sustava - za pregled zbirnih javnih podataka (2016.) i Visoka učilišta - za javni pregled podataka visokih učilišta koja koriste ISVU (2020.).

U sustav se tijekom godina postupno uključuju visoka učilišta, sukladno odlukama nadređenih sveučilišta ili prema vlastitim željama. 2007. godine ih je bilo 50, a 2013. 100. Trenutno se ISVU koristi na 110 visokih učilišta, s gotovo 140.000 studenata i preko 25.500 evidentiranih djelatnika (nastavnika i administrativnog osoblja) te gotovo 2.300 studija.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka