Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2002

Srce preuzelo razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane


U lipnju 2002. godine obavljena je službena primopredaja poslova Centra za autorizaciju prava (CAP) Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP) između Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Ministarstva znanosti i tehnologije i Srca. CAP je tijekom 2002. godine pripremio i obavio migraciju središnjih komponenti Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP) na nove poslužitelje i novu programsku platformu, čime su u središnjem (serverskom) dijelu ISSP-a stvorene pretpostavke za njegov stabilniji i pouzdani rad.

Od 2002. do danas sustav je postepeno rastao te se danas koristi u 23 naselja, obuhvaća 63 restorana i 92 blagajne. U 2020. godini uz posebne uvjete koji su nastali pandemijom sustav prehrane je koristilo 104.639 studenta.

2013. godine iz sustava su izdvojene do tada popularne X-ice (koje su dobile novi naziv studentske iskaznice) u zasebni sustav naziva Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK). Obveza izrade studentske iskaznice za sve studente (i one bez prava na prehranu) rezultirala je boljom popunjenošću podataka o studentima u ISSP-u te Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP) postaje Informacijski sustav studentskih prava (ISSP).

Na ISSP se, iako još uvijek nema elemente službene evidencije studenta, počinje gledati kao na sustav u kojem se nalaze podaci o svim studentima te ga sve više počinju koristiti drugi sustavi za reguliranje prava studenta. Danas podatke iz ISSP-a za provjeru i izračun prava studenta uz Ministarstvo znanosti obrazovanja (MZO), koje je vlasnik sustava, koristi i preko 40 drugih korisnika. Putem ISSP REST API-ja uz studentske centre podacima pristupaju i Agencija za obalni linijski promet, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Zagrebački električni tramvaj (ZET), Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te drugi korisnici kojima MZO odobri pristup. U 2020. godini ISSP je zabilježio preko 7.000.000 upita za podatke o studentima putem ISSP REST API-ja.

CAP je već od samih početaka nudio pristup informacijama studentima i referadama putem više kanala prateći trenutno aktivne tehnologije. Web portal www.cap.srce.hr bio je glavna stranica putem koje su studenti, referade i restorani dolazili do informacija.

Uz web, putem kojeg su studenti mogli provjeravati svoj saldo studentske prehrane, koristile su se neke od tada aktualnih tehnologija poput WAP servisa za provjeru salda ili X-phone usluge kojom se saldo mogao provjeriti telefonskim pozivom na govornom automatu. Zastarjele usluge poput WAP-a i X-phone su s vremenom napuštene.

2016. godine, uz pristupanje svojim podacima, studentima je omogućeno preuzimanje potvrde o statusu studenta putem sustava e-Građani. Broj izdanih potvrda u 2020. godini iznosio je 109.092. Istom nadogradnjom sustava webovi usluga ISSP-a i ISAK-a su integrirani u web Srca te se sada nalaze na adresi www.srce.unizg.hr/ISSP odnosno www.srce.unizg.hr/ISAK. Studenti, visoka učilišta i restorani tu mogu pronaći sve potrebne informacije. Klikom na poveznicu za pristup podacima studenti, visoka učilišta i MZO mogu jednostavno uz AAI@EduHr prijavu pristupiti podacima za koje imaju pravo pristupa. Studenti imaju detaljan uvid u svoje podatke u sustavu sve do razine vrste jela koja su naručili u restoranu.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka