Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2004

Virtualizacija u Srcu


Virtualizacijske tehnologije danas su temeljni dio računalne platforme na kojoj se grade podatkovni centri. Osim u nekim specifičnim primjenama, predstavljaju nezaobilazan dio računalne infrastrukture te prezentiraju mogućnosti osiguranja dostupnosti servisa, sigurnosti i integriteta podataka, ali i kontinuiteta poslovanja koje su samo desetak godina unazad bile nezamislive u okvirima pa i najmoćnijih računalnih sustava.

Srce se virtualizacijskim tehnologijama koristi od samih početaka njihove primjene u svrhu konsolidacije i veće iskoristivosti računalnih kapaciteta. Tako je nakon perioda korištenja raznih tehnologija u testnim i razvojnim okruženjima još 2004. godine nabavljen prvi poslužitelj striktno virtualizacijske namjene. Riječ je o IBM x445 poslužitelju s virtualizacijskom platformom VMWare ESXi 2.x na kojem je s radom počelo prvih 10-ak produkcijskih virtualnih poslužitelja u Srcu.

Razvojem tehnologija i sve većim usvajanjem virtualizacijske paradigme od strane proizvođača hardvera, sustav je narastao u prvi virtualizacijski klaster u Srcu s mogućnostima live migracija virtualnih strojeva s jednog fizičkog poslužitelja na drugi, čime je, osim značajno povećanih kapaciteta i daljnje konsolidacije resursa računalne hale, omogućeno i nadograđivanje sustava bez potrebe za prekidom rada ugošćenih servisa. Daljnje nadogradnje omogućile su automatiziranu raspodjelu resursa sukladno opterećenju, automatsko preuzimanje funkcionalnosti u slučaju ispada dijela sustava, sve veću pouzdanost rada, veliku fleksibilnost u prenamjeni i skaliranju potrebnih računalnih kapaciteta i gotovo stopostotnu dostupnost svih temeljnih servisa i usluga Srca.

Tijekom vremena i kroz nekoliko iteracija nadogradnji i proširenja infrastrukture, uključujući računalne, memorijske, spremišne i računalne kapacitete, virtualizacijska infrastruktura Srca je u potpunosti konsolidirala sve druge hardverske poslužiteljske resurse i danas opslužuje preko 800 individualnih virtualnih poslužitelja na kojima se izvršava većina usluga i servisa Srca, na 3 različite virtualizacijske platforme, unutar 5 zasebnih klastera visoke dostupnosti s preko 24 individualna hardveska poslužitelja, a sve u okvirima 2 lokacijski izdvojena podatkovna centra.

Nadolazećom realizacijom projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni Oblak (HR-ZOO), kapaciteti virtualizacijske infrastrukture će se dodatno povećati na gotovo 50 individualnih poslužitelja najnovije generacije u 5 podatkovnih centara koji će omogućavati multi-site oporavak od havarije, automatiziranu visoku dostupnost čitavih lokacija, te samouslužne servise koji će korisnicima u okviru visoke znanosti i obrazovanja omogućiti do sada najjednostavniji, izrazito fleksibilan te visoko dostupan i potpuno siguran pristup svim potrebnim računalnim resursima uz nastavak visoko kvalitetnog opsluživanja svih postojećih i budućih Srce usluga.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka