Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2005

Mozvag


Mozvag je informacijski sustav za podršku procesima akreditacije, reakreditacije i vanjske neovisne periodičke prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Uspostava sustava započela je 2005. godine za potrebe inicijalne akreditacije studijskih programa prilikom uvođenja bolonjskog načina studiranja na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. U ožujku 2005. Srce je potpisalo Ugovor o radu na projektu "Informacijski sustav za podršku postupku vrednovanja studijskih programa" s tadašnjim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ). Time je započela uspostava informacijskog sustava Mozvag s ključnim korisničkim modulima "Mozvag - Studijski programi", "Mozvag - Visoka učilišta" (moduli za evidenciju vrednovanja studijskih programa) te Mozir (višejezični internetski modul za pregled studijskih programa i evidenciju recenzija).

Intenzivni razvoj sustava koji je uslijedio tijekom narednih mjeseci omogućio je ekspresnu provedbu bolonjske reforme u Hrvatskoj. Mozvag je omogućio unos podataka o novim studijskim programima od strane visokih učilišta i provođenje postupaka vrednovanja tih programa u kojem su sudjelovali domaći i međunarodni recenzenti te tadašnji ključni dionici sustava visokog obrazovanja - Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, tadašnji MZOŠ te upravo osnovani AZVO.

Iako je primarno sustav trebao poslužiti kao alat za vrednovanje novih studijskih programa hrvatskih visokih učilišta prema bolonjskim standardima, u međuvremenu je predan od MZOŠ-a u vlasništvo AZVO-a te se nastavio koristiti i u daljnjim postupcima vrednovanja koje provodi AZVO. U narednim godinama Mozvag je višekratno nadograđivan. Ističemo nadogradnju s podrškom za postupke audita, zbog čega su izgrađeni posebni samostojeći i web-moduli, te nadogradnja u kojoj je napravljen modul Preglednik studijskih programa. Preglednik omogućava domaćoj i stranoj javnosti uvid u osnovne podatke o akreditiranim studijskim programima na hrvatskim visokim učilištima. Sustav Mozvag sadrži podatke o 1579 studijskih programa koji se trenutno izvode na visokim učilištima.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka