Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2005

Hrvatska povezana u eduroam


2005. godine stručnjaci Srca povezali su hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu u roaming sustav eduroam nakon što su od samog početka, 2003. godine, sudjelovali u njegovom testiranju i uspostavi najprije u Europi, a kasnije i u cijelom svijetu.

Usluga eduroam (educational roaming) danas je globalna roaming usluga. Omogućava studentima, nastavnicima i drugim članovima akademske zajednice besplatan i siguran pristup internetu u bilo kojem dijelu svijeta gdje je dostupna eduroam pristupna točka. Usmjerena je na omogućavanje bežičnoga, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa.

Pristupne točke eduroam u početku su uspostavljene unutar ustanova akademske zajednice te studentskim domovima i menzama. Prva lokalna jedinica koja je pristupila sustavu eduroam je Čakovec, 2013. godine. Slijedili su 2015. godine Zagreb, Rijeka i Opatija. Centri ovih gradova pokriveni su eduroam signalom i na taj način je svim članovima akademske zajednice osiguran besplatni Internet i izvan fakulteta i studentskih domova.

Korisnik eduroama prije prvog korištenja usluge mora na odgovarajući način (putem installera) konfigurirati uređaj. Pri tome mu je potrebna veza na internet koju često nema na raspolaganju (ili je mora platiti komercijalnom davatelju usluge). Ova je prepreka zaobiđena podizanjem zasebne WiFi mreže putem SSID-a wlan-setup (2015. godine) što omogućava uspostavu posebne mreže koja dopušta pristup isključivo do web-sjedišta installer.eduroam.hr, čime se korisniku na jednostavan način omogućuje pristup potrebnim konfiguracijama odnosno installerima.

Od 2016. godine u pogonu su eduroam sonde koje omogućuju detaljan nadzor rada usluge na pojedinoj lokaciji, jednostavno obavještavanje korisnika o statusu usluge (na samom mjestu nadzora, preko centralnog i lokalnog web-sjedišta), signalizaciju održavateljima i koordinatoru o statusu usluge na pojedinoj lokaciji te prikupljanje podataka za određivanje kvalitete usluge.

Na Europskim sveučilišnim igrama 2016. svim je sudionicima Igara suradnjom Srca kao nacionalnog koordinatora usluge eduroam i gradova domaćina igara Zagreba i Rijeke omogućen besplatni bežični pristup Internetu.

Usluga eduroam trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te u preko 100 zemalja širom svijeta.

Srce od samog početka 2005. godine, do danas, (u okviru projekta GÉANT2) koordinira radom eduroam usluge u Europi.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka