Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2006

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak


Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak je sustav koji, uz ulogu središnjeg portala za pristup znanstvenim i stručnim časopisima te časopisima za popularizaciju znanosti i kulture, omogućava uredništvima časopisa uređivanje časopisa i objavu cjelovitih tekstova u otvorenom pristupu. Nastao je na temelju ideje grupe informacijskih stručnjaka i knjižničara okupljenih u okviru Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HID), a prva inačica sustava realizirana je u razdoblju 2004. – 2006. godine u Srcu, uz potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Ciljevi projekta uspostave Hrčka bili su:

  • izgraditi sustav kojim će se uredništvima časopisa znatno olakšati postupak objavljivanja digitalnih inačica časopisa, a korisnicima omogućiti nesmetani pristup, pregledavanje i pretraživanje sadržaja kroz jedinstveno sučelje
  • potaknuti što veći broj hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa da ponude svoj sadržaj otvoreno i online, u skladu s globalnim inicijativama za otvoreni pristup znanstvenim informacijama.

Hrčak je javnosti prvi puta predstavljen prigodnom radionicom koja je održana 7. veljače 2006. godine kada je Hrčak ujedno i pušten u produkcijski rad.

Hrčak je danas referentni izvor informacija koji na adresi hrcak.srce.hr okuplja petstotinjak časopisa s više od 18.000 objavljenih sveščića te nudi pristup do više od 230.000 radova s cjelovitim tekstom. U prosjeku ga posjeti preko 70.000 korisnika dnevno što potvrđuje njegovu prepoznatljivost, ne samo u Hrvatskoj, već i na globalnoj razini.

Hrčak nastoji pratiti trendove u znanstvenom izdavaštvu pa uredništvima daje tehničku podršku u procesu uređivanja znanstvenog-stručnog časopisa kroz podršku za Open Journal Systems te ih potiče na objavu u naprednim formatima (JATS XML), a autore primjerice potiče na korištenje trajnih identifikatora (ORCID iD).

U 2020. godini implementirano je novo sučelje za administriranje časopisa koje osim veće preglednosti donosi i niz novosti poput usklađenosti sa smjernicama digitalne pristupačnosti te bolju podršku za povezivanje rada i pripadajući podataka. U 2021. godini bit će izrađeno novo javno sučelje Hrčaka.

Poticanjem otvorenog pristupa radovima objavljenim u hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima, te njihovim uključivanjem u europske i globalne infrastrukture poput OpenAIRE portala i tražilice Google Scholar, Hrčak znatno doprinosi globalnoj vidljivosti časopisa te prepoznatljivost hrvatskog istraživačkog i obrazovnog prostora u cjelini.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka