Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2007

Osnivanje Centra za e-učenje, pokretanje sustava Merlin


Centar za e-učenje osnovan je s ciljem uvođenja i primjene e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. U okviru Centra za e-učenje koji je započeo s radom 2007. godine iste je godine uspostavljena i prva sveučilišna platforma za e-kolegije Merlin naslanjajući se na odredbe Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 2007. − 2010. Strategija je postavila temelje sustavne implementacije e-učenja te priznavanja virtualne nastave kao sastavnog dijela sveučilišnog obrazovanja.
Sustav za e-učenje Merlin osigurava besplatnu i stalno dostupnu platformu za održavanje virtualne nastave. U početku je podrška Centra za e-učenje bila usmjerena prema sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, ali je s vremenom prepoznata njena kvaliteta i od velikog broja drugih ustanova visokog obrazovanja u RH. Povezujući sustav Merlin (Moodle) sa sustavom e-portfolio (Mahara) i sustavom za webinare (Adobe Connect) stvoreno je virtualno okruženju u kojem je moguće izvoditi vrlo kvalitetnu i modernu nastavu koristeći različite alate i tehnologije e-učenja. Broj korisnika e-kolegija koji se izvode na sustavu Merlin u stalno je porastu pa je od početnih 30 e-kolegija taj broj nedavno premašio 23,700 e-kolegija.

U početku tim Centra za e-učenje činila su tri stalno zaposlena djelatnika Srca, a danas tim Centra broji 11 zaposlenika koji aktivno i stručno promišljaju kako osigurati kvalitetnu i sveobuhvatnu podršku svima u sustavu visokog obrazovanju u implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces. Brojni sadržaji za nastavnike, ali i studente i ustanove dostupni su na web-stranicama Centra za e-učenje.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka