Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2010

Osnovni tečajevi Srca postali dostupni i polaznicima izvan akademske zajednice


Od same uspostave obrazovnih aktivnosti u Srcu 1971. godine, tečajevi su bili prvenstveno namijenjeni i gotovo isključivo dostupni članovima akademske zajednice. Prvih godina su polaznici tečajeva većinom bili nastavnici ili asistenti na visokim učilištima koji su usvojena znanja koristili u nastavi ili istraživanjima. Krajem osamdesetih, s početkom održavanja prvih tečajeva o uporabi osobnih računala, a zatim i tečajeva o uporabi Interneta, postepeno se mijenja struktura polaznika tečajeva te studenti počinju zauzimati veći udio među polaznicima. Taj se trend nastavio i tijekom sljedeća dva desetljeća.

Popularni tečajevi iz osnova uporaba računala i Interneta, tečajevi o web-tehnologijama i izradi web-stranica, tečajevi o informatičkoj sigurnosti, uvodni tečajevi o Linuxu, i drugi tečajevi, dugi niz godina bili su namijenjeni i otvoreni isključivo za polaznike iz akademske zajednice, tj. studente, nastavnike i djelatnike visokih učilišta te javnih i znanstvenih instituta. Međutim, 2010. godine Srce je otvorilo vrata svojih učionica i za polaznike izvan akademske zajednice te je od tog trenutka prijava na ove tečajeve omogućena svim zainteresiranim građanima.

Od „prijelomne“ 2010. godine pa sve do danas i polaznici izvan akademske zajednice, a ne samo studenti i drugi članovi akademske zajednice, prepoznaju Srce kao jedno od mjesta na kojima se mogu steći potrebna znanja i vještine iz osnova uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija, bilo da se radi o poslovnim potrebama ili osobnim interesima polaznika.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka