Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2012

Srce podržava „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu“


Prateći trendove, inicijative i događanja u svijetu, skupina profesionalca iz hrvatske akademske zajednice koja se niz godina bavi, susreće ili koristi informacijama u otvorenom pristupu (engl. Open Access) donijela je „Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu“ s ciljem senzibiliziranja svih sudionika u stvaranju, objavljivanju, korištenju i čuvanju znanstvenih informacija u Hrvatskoj. U njoj je naglašena temeljna važnost znanstvenih informacija, nužnost njihove dostupnosti svima i obveza njihovog trajnog čuvanja.

Sveučilišni računski centar podržao je 2012. godine Deklaraciju pismom potpore što je i u skladu s djelovanjem Srca na području poticanja, promocije i omogućavanja otvorenog pristupa i otvorene znanosti u cjelini.

U tom segmentu Srce je zajednici ponudilo niz usluga kao što su portal Hrčak za otvoreni pristup znanstvenim i stručnim časopisima (2006. godine), sustav za e-učenje Merlin (2007. godine), usluga Javne kolekcije podataka za dijeljenje podataka (2011. godine), portal Srce i otvoreno obrazovanje putem kojeg su dostupni svi obrazovni materijali izrađeni u Srcu (2016. godine), sustav Dabar koji podržava dijeljenje svih rezultata znanstvenih i obrazovnih procesa (2015. godine) itd.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka