Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2012

Cloud u Srcu


Srce je uz potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u travnju 2012. uspostavilo dvije nove usluge po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing). Te dvije nove usluge su: Virtualni privatni poslužitelji (Virtual Private Server (VPS)) i Virtualne učionice i laboratoriji (Virtual Computing Lab (VCL)).

Usluge omogućavaju stvaranje i upotrebu virtualnih poslužitelja za trajne potrebe ustanova, kao i virtualnih poslužitelja za dinamičke potrebe nastavnika i istraživača iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH. Usluge su dostupne bez naknade, a osiguravaju značajne uštede ustanovama, ali i ukupne uštede na razini sustava u odnosu na nabave i održavanje fizičkih poslužitelja.

Usluga Virtualni privatni poslužitelji (engl. Virtual Private Server (VPS)) je usluga Srca koja javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja za zadovoljavanje njihovih trajnih (dugoročnih) potreba za poslužiteljskim kapacitetima i to s razinom podrške standardnom za moderni podatkovni centar.

Usluga Virtualne učionice i laboratoriji (engl. Virtual Computing Lab (VCL)) je cloud-sustav otvorenog koda razvijen na North Carolina State University (NCSU) za upravljanje virtualnim poslužiteljima za potrebe studenata i održavanja laboratorijskih vježbi.

VCL usluga Srca djelatnicima ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava upotrebu skupova virtualnih poslužitelja za fleksibilno zadovoljavanje njihovih dinamičkih potreba kao što su virtualne učionice za potrebe nastave ili virtualni laboratoriji u nastavi ili istraživanjima. Na VCL usluzi od 2012. do kraja 2020. ukupno je pokrenuto više od 17500 rezervacija dostupnih slika virtualnih poslužitelja.

Krajem 2020. VPS usluga poslužuje ukupno 350 virtualnih poslužitelja na dva virtualizacijska klastera koji se temelje na Citrix XenServer tehnologiji. Klasteri su smješteni u dva podatkovna centra na lokacijama Srce i Borongaj.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka