Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2014

Politika otvorenog pristupa


U rujnu 2014. Srce je donijelo Politiku otvorenog pristupa kojom nastavlja ostvarivanje i operacionalizaciju načela i ciljeva otvorenog pristupa. Dokument se odnosi na rezultate djelovanja i poslovanja Srca u području istraživanja i implementacije informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i obrazovanja za uporabu tih tehnologija. Srce je još 2012. godine u potpunosti podržalo načela i ciljeve sadržane u Hrvatskoj deklaraciji o otvorenom pristupu. Višegodišnjim djelovanjem Srce ugrađuje ideju otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i obrazovnim sadržajima u područje izgradnje i održavanja otvorenih i održivih nacionalnih infrastruktura te promovira otvoreni pristup kao i sustavnu brigu za podatke i njihovo pouzdano čuvanje. Srce posebno polazi od dva temeljna načela, zastupljena u Hrvatskoj deklaraciji o otvorenom pristupu, kao i u drugim međunarodnim dokumentima povezanim s otvorenim pristupom i otvorenim obrazovnim sadržajima:

  1. otvoreni pristup je javni interes, jer se njime ukidaju barijere i neravnopravnost, unapređuje transparentnost i kvaliteta javnog djelovanja, šire mogućnosti za pristup znanju te povećavaju mogućnosti, konkurentnost i kapacitet društva u cjelini;
  2. rezultati djelatnosti koje se financiraju javnim sredstvima, posebno u području obrazovanja i znanosti, trebaju biti dostupni u otvorenom pristupu.

Politikom otvorenog pristupa široj se javnosti osigurava dostupnost i korištenje svih rezultata rada Srca, a prvenstveno obrazovnih i stručnih informacija i sadržaja nastalih kroz djelovanje i rad Srca. Sukladno novodonesenoj politici, Srce u otvorenom pristupu objavljuje i osniva pravo iskorištavanja za autorska djela nastala u Srcu ili u okviru aktivnosti koje financira Srce, a uključuje:

  • obrazovne sadržaje
  • stručne analize i politike Srca u različitim područjima istraživanja i primjene IKT-a
  • članke i materijale te uz njih vezane primarne podatke, objavljene ili prezentirane na stručnim i znanstvenim skupovima ili u stručnim i znanstvenim časopisima
  • ostale materijale Srca.

Otvoreni pristup za navedena autorska djela Srce u pravilu omogućava uz uporabu licenci Creative Commons.

U svibnju 2015. godine Srce je podržalo i Haašku deklaraciju o otkrivanju znanja u digitalnom dobu (The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age).

2016. godine Srce objavljuje mini portal Srce i otvoreno obrazovanje na kojem se mogu pronaći online tečajevi, priručnici i drugi obrazovni materijali kao i ostali sadržaji koji su rezultat rada zaposlenika Srca i koji su dostupni svima na korištenje.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka