Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2015

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira


Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO), u vlasništvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), nastao je temeljem Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) donesenog u veljači 2013. godine te pripadnog Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira iz svibnja 2014. godine. I prije donošenja ovog pravilnika je Srce započelo razgovore s MZO te Ministarstvom rada i mirovinskog sustava (MRMS) o implementaciji ovog sustava. Idejno i izvedbeno rješenje su predloženi početkom 2015. godine te nakon prihvaćanja slijedi razvoj inicijalne verzije sustava, koji je završen krajem 2016. godine.

ISRHKO ne služi samo kao evidencijski sustav za Registar HKO-a dostupan javnosti, nego i kao poslovni sustav koji pomaže provedbi postupcima predlaganja novih nacionalnih standarda i vrednovanju istih, kao i usklađivanju postojećih obrazovnih programa s HKO-om.

Implementacijom ISRHKO je otvoren put standardizaciji zanimanja i kvalifikacija u Hrvatskoj. ISRHKO je također reformski alat, namijenjen boljem usklađivanju potreba tržišta rada i obrazovnog sustava. Nakon vrednovanja, prvi standard je upisan u Registar u rujnu 2017. godine, a trenutno Registar sadrži 45 standarda zanimanja, 10 standarda kvalifikacija, 423 skupa kompetencija i 370 skupa ishoda učenja. U tijeku predlaganja i vrednovanja je 417 novih standarda.

Nakon završetka inicijalnog sustava, Srce održava i nastavlja razvijati ovaj sustav. Do danas je obavljeno 7 dodatnih razvojnih ciklusa kroz koje je sustav znatno proširen. Posljednja proširenja uključuju integraciju s Upisnikom studijskih programa i integraciju prema Europass platformi.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka