Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2015

Uspostava sekundarnog podatkovnog centra Srca


Tijekom 2007. godine, u sklopu završetka prve faze uređenja bivše vojarne Borongaj, izgrađena je širokopojasna svjetlovodna okosnica kampusa Borongaj na koju su povezane lokalne mreže prvih sastavnica smještenih u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. U kampusu je uspostavljeno i čvorište mreže CARNet, koje je s dvije svjetlovodne veze spojeno na okosnicu mreže CARNet. U sklopu kampusa izgrađena je i bežična mrežna infrastruktura koja podržava standard eduroam za potrebe mobilnog pristupa zaposlenika i studenata. Središte mreže kampusa, smješteno u prostoriju u objektu 70 zgrade Fakulteta prometnih znanosti, Srcu je dodijeljeno odlukom Rektora Sveučilišta u Zagrebu te je na njega nakon završetka prve faze bilo spojeno pet objekata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet prometnih znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatski studiji i restoran Studentskog centra.

Godine 2008., tijekom druge faze uređenja kampusa, u prostoriji objekta 71 izgrađeno je i prvo središnje računalno-komunikacijsko čvorište sa zadovoljenim minimalnim tehničkim uvjetima za smještaj središnje mrežne i poslužiteljske opreme. Uz to je uspostavljen i Mrežni operativni centar kampusa Borongaj – tim Srca, za čiji je smještaj također namijenjena dodatna prostorija pored samog središnjeg čvorišta. Tijekom narednih godina broj objekata i sastavnica smještenih u Kampusu se povećao, te Kampus danas broji sedam sastavnica (dodatno Fakultet elektrotehnike i računarstva. Ekonomski fakultet u Zagrebu i Sveučilište u Zagrebu) koje koriste ukupno 15 objekata spojenih na središnje čvorište mreže Kampusa.

U Srcu se tijekom vremena pojavila potreba za sekundarnom lokacijom pa je pokrenut projekt uređenja novog središnjeg čvorišta u kampusu Borongaj i preseljenje postojećeg te uspostavu sekundarne lokacije podatkovnog centra Srca – DC Srce2. Nakon što je Sveučilište Srcu za te potrebe dodijelilo prostor u objektu 210, radovi na uređenju započeti su 28. svibnja i trajali su do 26. listopada 2015. godine. Nova računalna hala površine 52 m2 u prvoj je fazi opremljena agregatom od 100kVA, besprekidnim napajanjem od 40kVA (UPS), dvama klimatizacijskim uređajima ukupnog kapaciteta 14kW, četirima komunikacijskim ormarima za smještaj opreme i sustavom za nadzor okoline. U 2016. godini, zbog proširenja potreba Srca, dodana su dva komunikacijska ormara.

Preseljenje središnje računalno-komunikacijske opreme i svjetlovodnih veza iz objekta 71 u objekt 210 i preseljenje ureda Mrežnog operativnog centra kampusa Borongaj (BC NOC), za koji su također namijenjene nove prostorije, obavljeno je 5. i 6. rujna 2015. godine.

Tijekom 2020. godine u DC Srce2, također zbog povećanja potreba Srca, postavljena je i druga dodatna oprema koja uključuje drugo besprekidno napajanje od 40kVA, dodatan klimatizacijski uređaj kapaciteta 14kW te dodatna dva komunikacijska ormara za smještaj opreme.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka