Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2015

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji - Dabar


Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava tehnološke preduvjete potrebne za sustavnu brigu o svojoj digitalnoj imovini – različitim digitalnim sadržajima i objektima koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika. Dabar omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje većeg broja pouzdanih i interoperabilnih institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva bez troškova za ustanove - korisnike Dabra.

Srce je sustav Dabar pustilo u produkcijski rad 17. kolovoza 2015., a prva dostupna funkcionalnost bila je podrška za pohranu završnih i diplomskih radova studenata visokih učilišta čime su stvoreni tehnički preduvjeti za uspostavu Nacionalnog repozitorija završnih i diplomskih radova - ZIR i ispunjavanje obveze propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 83., stavak 11. koji nalaže trajnu objavu tih radova na odgovarajućim javnim internetskim bazama, uključujući javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

U kontinuiranom razvoju Dabra Srce se oslanja na suradnju i podršku šire zajednice, s kojom je, tijekom vremena, razvijena podrška za pohranu raznih drugih vrsta objekata: radove objavljene u časopisu ili zborniku, poglavlja knjiga, knjige, izlaganja na skupu, disertacije, umjetničke ocjenske radove, umjetničke fotografije, audio i audiovizualne objekte, skupove podataka, obrazovne sadržaje i ostale vrste dokumenta poput projektnih prijedloga, izvještaja, dokumentacije i slično. Do kraja 2020. godine u Dabru su uspostavljena 144 repozitorija ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te je ukupno objavljeno preko 142.000 digitalnih objekata od čega je više od 46 % u otvorenom pristupu.

Osiguravanjem tehničkih preduvjeta za trajnu pohranu i efikasnu diseminaciju digitalnih sadržaja u otvorenom pristupu, Dabar ustanovama daje mogućnost globalne vidljivosti i uklapanja u suvremene trendove vezane uz otvorenu znanost i otvorene obrazovne sadržaje.

Kako bi korisnicima, ali i servisima, omogućili kvalitetniji uvid u cjelokupan sadržaj Dabra, u prvom kvartalu 2021. godine bit će implementirana mogućnost središnjeg pregledavanja i pretraživanja svih sadržaja u Dabru.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka