Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2017

Informacijski sustav znanosti (CroRIS)


Informacijski sustav znanosti (CroRIS) se izgrađuje u sklopu strateškog projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP). Nositelj projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a Srce je partnerska ustanova zadužena za izgradnju CroRIS-a. Projekt ZTP je sufinanciran putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt ZTP je započeo samim krajem 2017. godine, nakon čega je uslijedila faza planiranja CroRIS-a koju prati faza izgradnje i implementacije ovog sustava.

CroRIS je nacionalni sustav koji će objediniti sve podatke o znanstvenoj djelatnosti u Hrvatskoj i namijenjen je javnosti i svim dionicima sustava znanosti - od istraživača do financijera i donositelja strateških odluka o znanosti. U skladu s principima otvorenosti, veliki dio podataka će biti javno dostupan, a sustav će biti i programski integriran s drugim sustavima vezanim uz istraživačku djelatnost kako u državi, tako i međunarodnima, poput ORCID i OpenAIRE, ali i Web of Science, Scopus i sličnima.

Planirani završetak radova na inicijalnoj verziji CroRIS-a je krajem 2022. godine, nakon čega će uslijediti održavanje i daljnji razvoj sukladno potrebama svih vrsta korisnika sustava. No, CroRIS će zaživjeti i puno ranije, pojedini dijelovi sustava će postajati dostupni javnosti po završetku njihove implementacije, tako da će prelazak postojećih podataka iz aktualnih, pojedinačnih programskih rješenja u ovaj cjeloviti sustav biti postupan i orijentiran prema krajnjim korisnicima. U konačnici, CroRIS će biti mjesto za pronalazak informacija o znanstvenoj djelatnosti u Hrvatskoj, evidenciju podataka o istraživanjima s poveznicama na otvorene tekstove i istraživačke podatke, podršku poslovnim procesima koji se odnose na istraživački rad, ali isto tako i snažan analitički alat za podatke o znanstvenoj djelatnosti u Hrvatskoj.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka