Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2018

Službeno pokrenut Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC)


EOSC (engl. European Open Science Cloud, EOSC) je nastao kao inicijativa Europske komisije da razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga podrži razvoj otvorene znanosti i inovacija, a time europskim znanstvenicima osigura mogućnost korištenja svih prednosti podatkovno utemeljene znanosti, nudeći virtualno okruženje s besplatnim, otvorenim uslugama za pohranu podataka, upravljanje, analizu i ponovnu uporabu u svim znanstvenim područjima. Službeno je pokrenut u studenom 2018. godine s pristupom početnim uslugama EOSC portala. Za provedbu EOSC-a, EK pruža financijsku potporu u okviru Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020, a u njegovoj uspostavi sudjeluje preko 700 europskih organizacija.

Početkom 2018. godine započela je provedba projekta EOSC-hub (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud) u kojem Srce sudjeluje kao jedan od 77 partnera. Projektom EOSC-hub uspostavljen je otvoreni sustav za integraciju i upravljanje uslugama EOSC portala s ciljem isporuke kataloga usluga, programske podrške i podataka iz EGI, EUDAT, CDI, INDIGO-DataCloud, OpenAIRE i drugih glavnih istraživačkih infrastruktura znanstvene zajednice koja to iziskuje od svojih lokalnih, regionalnih i nacionalnih e-infrastruktura u Europi i svijetu. Cilj projekta EOSC-hub projekta je omogućiti korisničkim zajednicama kvalitetan, jednostavan i otvoren pristup sustavu istraživačkih podatka i usluga federacije EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud kao i ostalih istraživačkih e-infrastruktura. Srce je na projektu EOSC-hub sudjelovalo u razvoju zajedničkih elemenata i korisnički usmjerenih usluga, posebice u daljnjem razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa.

Još jedan od međunarodnih projekata kojim Srce podržava izgradnju EOSC-a je projekt NI4OS-Europe, čija provedba je započela u rujnu 2019. godine. Cilj projekta NI4OS-Europe je podržati razvoj i implementaciju nacionalnih inicijativa Oblaka za otvorenu znanost (engl. Open Science Cloud, OSC) te doprinijeti razvoju portfelja usluga EOSC-a, unaprjeđenju upravljačkog modela i implementaciji EOSC-a na europskoj razini. U okviru projektnih aktivnosti, Srce sudjeluje u uspostavi nacionalne OSC inicijative i povezivanju s EOSC-om, upoznaje istraživačku zajednicu s primjenom FAIR (engl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principa te pomaže u integraciji institucionalnih repozitorija u EOSC i doprinosi usklađivanju standarda, alata i mehanizama za otvorene istraživačke podatke.

Početkom 2021. godine započet će provedba projekata EGI-ACE i EOSC Future s ciljem daljnje izgradnje EOSC-a. Cilj projekta EOSC Future je daljnji razvoj EOSC portala kroz integraciju, konsolidaciju i povezivanje e-infrastruktura, istraživačke zajednice i inicijative u otvoreni oblak, dok je cilj projekta EGI-ACE (EGI Advanced Computing for EOSC) osnažiti istraživače iz svih znanstvenih disciplina za prekograničnu suradnju u podatkovno intenzivnim istraživanjima putem besplatnih usluga EOSC portala.

EOSC želi postati sigurno europsko virtualno okruženje za 1,7 milijuna europskih istraživača i 70 milijuna stručnjaka u znanosti, tehnologiji, humanističkim i društvenim znanostima za pohranu, upravljanje, analizu i ponovnu upotrebu podataka u istraživačke, inovacijske i obrazovne svrhe. EOSC je jedan od najznačajnijih koraka u razvoju europske znanosti kojim EK promovira procese koji potiču otvorena, javno dostupna i iskoristiva znanstvena postignuća s ciljem da znanost koju EK financira bude okrenuta ka razvoju društva. Kroz EOSC Europska unija želi preuzeti vodeću ulogu u upravljanju istraživačkim podacima i osigurati da europski znanstvenici mogu iskoristiti sve prednosti znanosti temeljene na podacima.

Na inicijativu Europske komisije je, kao dio Akcijskog plana „ERAvsCORONA“ 20. travnja 2020. godine, uspostavljena Europska COVID-19 podatkovna platforma koja je fokusirana na prikupljanje i dijeljenje kliničkih i epidemioloških setova podataka i rezultata u stvarnom vremenu sa svrhom ubrzanja istraživanja na pronalasku lijeka i cjepiva za bolest COVID-19. Platforma je ujedno i pilot projekt usmjeren na postizanje ciljeva EOSC-a kojim EU promovira i potiče razvoj otvorene znanosti i upotrebu otvorenih istraživačkih podataka.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka