Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2019

Srce hrvatski nacionalni RDA čvor


Prva službena suradnja između Srca i organizacije RDA (Research Data Alliance) započela je 2017. godine kada je održan sastanak i rasprava hrvatskih istraživača s europskim ogrankom RDA. Riječ je o globalnoj organizaciji usmjerenoj na razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima. Tim sastankom su europski ogranak RDA i Srce nastojali okupiti istraživače i donositelje strateških odluka u (otvorenoj) znanosti te ih potaknuti na raspravu o tehnološkim i sociološkim pitanjima vezanim uz ponovnu uporabu podataka.


O hrvatskom RDA čvoru

Zahvaljujući dugogodišnjem radu na promociji i izgradnji infrastrukture za otvorenu znanost, u okviru projekta RDA Europe 4.0, Srce je u rujnu 2019. potpisalo ugovor s projektnim partnerom Sveučilištem u Göttingenu (UGOE) te je Srce postalo hrvatski nacionalni RDA čvor. Zadaće hrvatskog nacionalnog RDA čvora su pružati podršku za istraživačke podatke na nacionalnoj razini promovirajući viziju RDA te usvajanje RDA preporuka i rezultata, djelovati kao kontakt između nacionalnih istraživača, globalne RDA zajednice i nacionalnih tijela za financiranje znanosti, doprinositi definiranju europskih politika vezanih uz istraživačke podatke te definiranju strategije RDA i sudjelovanje u RDA procesima.


Aktivnosti hrvatskog RDA čvora

U sklopu projekta RDA Europe 4.0 Srce je sklopilo ugovor o suradnji s četiri najveće sveučilišne knjižnice u Hrvatskoj, Sveučilišnom knjižnicom Rijeka, Sveučilišnom knjižnicom u Splitu, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. U sklopu te suradnje tijekom 2020. održano je jedno događanje u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Rijeci te tri webinara u suradnji sa sve četiri knjižnice pod krovnim nazivom „Istraživački podaci – što s njima?“. Cilj webinara i događanja bio je knjižničarima, financijerima, izdavačima, znanstvenicima i istraživačima približiti ciljeve, smjernice i rezultate projekta koji je usmjeren na otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka te ga ujedno diseminirati znanstvenoj i istraživačkoj zajednici.

Kruna cjelokupnog rada hrvatskog RDA čvora izrada je priručnika o upravljanju istraživačkim podacima pod istim nazivom „Istraživački podaci – što s njima?“ koji donosi najbolje prakse upravljanja istraživačkim podacima u svrhu njihovog učinkovitog dijeljenja te ponovne upotrebe u skladu s FAIR (engl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) načelima. Priručnik prati životni ciklus istraživačkih podataka te pruža smjernice istraživačima za upravljanje s podacima prije, tijekom i nakon istraživanja. Priručnik je nastao u sklopu aktivnosti na projektu RDA Europe 4.0 u suradnji s djelatnicama Sveučilišne knjižnice Rijeka, Sveučilišne knjižnice u Splitu, Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te je prvi puta predstavljen u sklopu PUBMET2020 konferencije o znanstvenoj komunikaciji i izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti.

Nadalje, izrađena je organizacijska struktura, tzv. organigram hrvatske RDA zajednice, RDA dokument „23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima“ preveden je na hrvatski jezik i prilagođen hrvatskoj zajednici te je izrađen izvještaj pod nazivom „Report on national funding landscape and priorities“ u kojem se izlaže nacionalno financiranje i prioriteti hrvatskog RDA čvora.

Iako je projekt RDA Europe 4.0 završio u rujnu 2020. godine Srce će i dalje nastaviti djelovati kao nacionalni RDA čvor.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka