Sve informacije o Srcu i uslugama pronađite na javnom webu Srca.

  • 2019

Softveri za provjeru autentičnosti radova


Etičnost u znanosti i obrazovanju duži je niz godina jedna od aktualnih tema na globalnoj razini, a kada je riječ o sustavnom pristupu otkrivanju plagiranja, kao važan element danas se ističu softveri za provjeru autentičnosti radova koji znatno olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti pojedinog rada.

U svrhu skretanja pozornosti na potrebu za sustavnim i strateškim pristupom rješavanju pitanja plagiranja te pokretanja diskusije s ustanovama u sustavu visokog obrazovanja, tim Srca je 2016. i 2017. godine izradio detaljne analize softvera za provjeru autentičnosti radova dostupnih na tržištu. Nastavno na iskazan interes visokoškolskih ustanova te prethodna pozitivna iskustva korištenja, Srce je pokrenulo inicijativu vezanu uz koordiniranu nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti radova.

Nabava usmjerena na potrebe javnih visokih učilišta realizirana je krajem 2019. godine, čime je započela prva godina koordiniranog korištenja softvera za provjeru autentičnosti radova na nacionalnoj razini. Financijska sredstva za nabavu licencija za korištenje softvera PlagScan i Turnitin (prema odabiru ustanove) osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Srce je preuzelo koordinaciju i distribuciju licencija te pružanje podrške korisnicima. Nabavljene licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a pristup softverima osiguran je za nastavnike i studente, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na pojedinom visokom učilištu.

U cilju jednostavnije komunikacije te učinkovite interne organizacije korištenja softvera na razini ustanove, svaka je ustanova u sustavu imenovala administratore za odabrani softver koji surađuju s Timom za softvere za provjeru autentičnosti radova utemeljenom pri Centru za e-učenje Srca.

Natrag

Pregled odabranih trenutaka